Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   1,51% portfela
Investment friends se (IFR) 57.49 25,00 5.24 2.30 3193 -57,09 -76,50
Akcje NewConnect   89,33% portfela
Forever entertainment sa (FOR) 3404.52 772,00 0.59 4.41 3230 634,37 2940,92
Gotówka   9,16% portfela
Gotówka 349.27 - - - - - -
            479,32 2864,41
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 1,51% 134,00 57,49 -57,10 -76,51
Akcje NewConnect 89,33% 463,60 3404,52 634,37 2940,92
Gotówka 9,16% 0,00 349,27 0,00 349,27
  • Aktualnie posiadany kapitał: 597,60 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 3462,01 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 1256,27 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 4120,68 PLN
Struktura portfela