Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   58,65% portfela
Echo investment sa (ECH) 645 150,00 6.92 4.30 2862 -37,86 -393,00
Kghm polska miedź sa (KGH) 1768.8 16,00 60.95 110.55 2862 81,38 793,60
Orange polska sa (OPL) 68.09 10,00 6.27 6.81 2862 8,61 5,40
Gotówka   41,35% portfela
Gotówka 1750.1 - - - - - -
            19,56 405,99
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 58,65% 2075,90 2481,89 19,56 405,99
Gotówka 41,35% 0,00 1750,10 0,00 1750,10
  • Aktualnie posiadany kapitał: 2075,90 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 2481,89 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -151,80 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 254,19 PLN
Struktura portfela