Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   89,70% portfela
Asseco poland sa (ACP) 1292.84 17,00 59.90 76.05 3107 26,72 272,62
Polenergia sa (PEP) 3541.5 45,00 27.77 78.70 3107 182,86 2289,48
Polimex mostostal sa (PXM) 10450 2500,00 0.10 4.18 3107 4072,07 10199,52
Gotówka   10,30% portfela
Gotówka 1755.84 - - - - - -
            505,86 12761,61
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 89,70% 2522,73 15284,34 505,86 12761,61
Gotówka 10,30% 0,00 1755,84 0,00 1755,84
  • Aktualnie posiadany kapitał: 2522,73 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 15284,34 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -257,32 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 12504,28 PLN
Struktura portfela