Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty Forex   0,00% portfela
USD 3.72 1,00 3.0060 3.7284 4922 24,03 0,72
Gotówka   100,00% portfela
Gotówka 140617.89 - - - - - -
            23,75 0,71
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty Forex 0,00% 3,01 3,72 23,75 0,71
Gotówka 100,00% 0,00 140617,89 0,00 140617,89
  • Aktualnie posiadany kapitał: 3,01 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 3,72 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 5404,50 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 5405,21 PLN
Struktura portfela