Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty Forex   47,49% portfela
EUR 8787.8 2000,00 4.3652 4.3939 2891 0,66 57,40
USD 7456.8 2000,00 3.9978 3.7284 2891 -6,74 -538,80
Gotówka   52,51% portfela
Gotówka 17959.4 - - - - - -
            -2,88 -481,40
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty Forex 47,49% 16726,00 16244,60 -2,88 -481,40
Gotówka 52,51% 0,00 17959,40 0,00 17959,40
  • Aktualnie posiadany kapitał: 16726,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 16244,60 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -481,40 PLN
Struktura portfela