Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
OFE   87,89% portfela
Allianz Polska OFE 79.86 2,42 40.13 33.00 2445 -20,23 -20,25
Gotówka   12,11% portfela
Gotówka 11 - - - - - -
            -20,23 -20,25
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
OFE 87,89% 100,11 79,86 -20,23 -20,25
Gotówka 12,11% 0,00 11,00 0,00 11,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 100,11 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 79,86 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -20,25 PLN
Struktura portfela