Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   42,80% portfela
Enea sa (ENA) 42,80% 5.19 9.20 1334 77,26
Gotówka   57,20% portfela
Gotówka 57,20% - - - -
          77,26
Struktura portfela