Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   56,66% portfela
Ci games se (CIG) 55,37% 1.12 6.39 1657 464,93
Sfinks polska sa (SFS) 1,29% 2.50 0.84 2172 -67,22
Gotówka   43,34% portfela
Gotówka 43,34% - - - -
          312,14
Struktura portfela