Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Waluty NBP   4,22% portfela
USD 4,22% 4.0000 4.2928 1306 7,32
OFE   0,35% portfela
AEGON 0,35% 35.35 32.76 4606 -7,34
Waluty Forex   0,59% portfela
EUR 0,13% 4.0000 4.3939 1306 9,85
USD 0,46% 4.1520 3.7284 1306 -10,35
Gotówka   49,59% portfela
Gotówka 49,59% - - - -
Rachunki oszczędnościowe   45,25% portfela
100%, 12m 45,25% - - 1620 6799,14
          801,91
Struktura portfela