Money.pl


Metodologia badania

Wybraliśmy 206 najpopularniejszych polskich sklepów internetowych. O wyborze dycydowała liczba użytkowników lub pozycja w wyszukiwarkach i porównywarkach cenowych. Grupa badaczy oceniła wybrane sklepy, każdy pod kątem 51 cech. Łącznie wprowadzono do arkusza kalkulacyjnego 10 506 ocen (!)W każdej kategorii można było uzyskać maksymalnie 100 punktów.

W przypadku Funkcjonalności rozkład wygląda następująco:
  • Asortyment i informacje o produkcie - 30 pkt.
  • Biuletyn, newsletter - 5 pkt.
  • Sposoby i warunki dostawy - 12,5 pkt.
  • Metody interakcji z użytkownikiem - 7,5 pkt.
  • Mapa serwisu, bonusy, komentarze i sposoby płatności, inne cechy - 25 pkt.
  • Ogólna ocena funkcjonalności - 20 pkt.

W przypadku Ergonomii 100 pkt podzielono według zasady:

  • Łatwość dotarcia do wymaganej informacji (np. stany magazynowe, kosztów, terminów realizacji, zasad reklamacji, etc.) - 40 pkt.
  • Współpraca z różnymi przeglądarkami - 30 pkt.
  • Ogólna ocena ergonomii - 30 pkt.

Przy tworzeniu oceny końcowej, zostały uwzględnione punkty zdobyte w poszczególnych kategoriach, uwzględniając je w proporcjach 75% i 25%.

Następnie zostały zsumowane punkty za Ergonomię i Funkcjonalność.I w ten sposób uzyskaliśmy ostateczny ranking dla każdej kategorii.Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Money.pl i tygodnika Wprost przez Laboratorium CHIP Test Center International Polska.