Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2013-05-09 09:15
Co wpływa na kursy walut? Zobacz raport
fot: Grupo P7 - Mais Europa/CC BY-NC-SA/Flickr
Co wpływa na kursy walut? Zobacz raport

Autor: Piotr Kowalczyk

2/6

Mimo mocnego wpływu recesji w strefie euro na szwajcarską gospodarkę, na 2013 r. prognozuje się tam wzrost PKB na poziomie 1%. Jednak ten kraj obecnie zmaga się z deflacją (inflacja na poziomie -0,59%), w związku z tym NBS w najbliższym czasie nie będzie podwyższać stóp procentowych. Na ostatnim posiedzeniu bank centralny Szwajcarii podjął decyzję o utrzymaniu rekordowo niskich stóp procentowych na poziomie 0,00%-0,25%.

Interwencje NBS mające na celu podwyższenie kursu CHF/EUR mogą umacniać złotego względem CHF. Dlatego też w najbliższym terminie umocnienie franka prawdopodobnie nie będzie występować. Poza tym, w dalszej kolejności, gdy sytuacja gospodarcza w UE ulegnie poprawie, euro powinno umacniać się względem CHF. To również oznacza wzrost kursu EUR/CHF, odejście NBS od aktywnej realizacji polityki walutowej i pośrednio wzrost wartości złotego względem franka. Podsumowując, bardziej prawdopodobne w przyszłości jest osłabianie franka i dalsze utrzymywanie niskich stóp procentowych. Dla osoby spłacającej kredyt w obcej walucie taka sytuacja oznacza niższe odsetki oraz raty kredytu.

Tego typu wnioski można wyciągnąć znając zasady makroekonomii i działań rynkowych oraz zasady działania rynku walut. Poniżej opisujemy je w skrócie.

Forex, czyli rynek wymiany walut

Handel walutami ma miejsce na Forexie, czyli rynku wymiany walut. To największy rynek finansowy na świecie. Dzienny obrót na nim wynosi około kilka bilionów dolarów, a najczęściej wymienianą parą jest EUR/USD. Gospodarki połączonych krajów strefy euro wielkością dorównują Stanom Zjednoczonym pod względem PKB oraz ludności. Ponadto w Europie zlokalizowane są centra światowego handlu, przez co generowane są potężne przepływy pieniężne. Nie tylko z tego względu euro staje się coraz ważniejszą walutą. Wiarygodność Europejskiego Banku Centralnego, który dotychczas skutecznie zwalczał nadmiernie wzrastający poziom cen, sprzyja ocenie atrakcyjności europejskich rynków finansowych i waluty euro przez międzynarodowych inwestorów. Z kolei sytuacja gospodarcza Polski jest uzależniona od nastrojów w Europie. Z tego też względu, notowania USD/PLN zazwyczaj są pochodną sytuacji na parach EUR/USD oraz EUR/PLN. Jak dotąd jesteśmy jeszcze zbyt małą gospodarką, aby dyktować kierunki zmian wartości naszej waluty względem dolara amerykańskiego. Również zmiany CHF/PLN mają charakter wtórny wobec zmian CHF/EUR oraz EUR/PLN. Z tego względu, w większości przypadków wymiana franka odbywa się na rzecz euro. Handel zagraniczny Szwajcarii opiera się bowiem w około 80% na wymianie z krajami strefy euro. Zatem w ocenie kierunku wahań notowań walut względem złotego przydatna jest ogólna znajomość sytuacji gospodarczej w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Zmiany kursów walutowych wynikają z popytu i podaży danej waluty. Wiedza, jak ocenić kondycję gospodarek, oraz informacje o mechanizmach rynkowych, pozwalają zrozumieć co wpływa na decyzje inwestorów na Forexie.

Waluty a stopy procentowe

Na rynku walutowym kluczową rolę odgrywają stopy procentowe, które odzwierciedlają rynkową cenę kapitału, tj. koszt ponoszony za pożyczenie kapitału na określony czas. Cenę tę wyraża się jako procent danej sumy wyrażony w ujęciu rocznym. To właśnie stopy procentowe, których poziom zależny jest od polityki monetarnej, wpływają przede wszystkim na kształtowanie się wzajemnych kursów. Z tego względu, że polityka monetarna wpływa na poziom oprocentowania depozytów i kredytów w danym kraju, przekłada się to na atrakcyjność waluty danego kraju względem pozostałych.

Poziom stóp procentowych jest niezwykle ważny dla gospodarki – niskie z reguły ją pobudzają. Tani kapitał bowiem zachęca ludzi do zadłużania się. Oznacza to zwiększenie liczby inwestycji oraz nasilenie konsumpcji. Z kolei wysoki koszt kapitału zniechęca do zaciągania nowych kredytów, a prowokuje do oszczędzania.

Stopy określają też kierunek transferu kapitału w skali globalnej. Wynika to z oczekiwań inwestorów (posiadaczy kapitału) co do poziomu stopy zwrotu. Jeśli na przykład mamy do wyboru w Polsce oprocentowanie lokat w wysokości 2% oraz w Szwajcarii oprocentowanie depozytów we frankach na poziomie 7%, racjonalnym posunięciem jest sprzedaż PLN, kupno CHF i ulokowanie środków w szwajcarskim banku. Jeśli zatem inwestorzy będą masowo sprzedawać PLN na rzecz kupna CHF, kurs CHF/PLN będzie wzrastał. Jeśli natomiast sytuacja wyglądałaby odwrotnie, tj. 7% dla depozytów PLN i 2% dla CHF, wówczas kurs CHF/PLN powinien maleć, co oznacza umocnienie się złotego względem franka. Dla posiadaczy kredytów walutowych umacniający złoty jest korzystny (kurs CHF/PLN maleje). Oznacza bowiem mniejsze raty kredytu w przeliczeniu na PLN, a w przypadku gdy złoty słabnie (wzrost kursu CHF/PLN), mamy przeciwną sytuację – raty kredytu wzrastają.

Na rynku walutowym sam poziom aktualnych stóp procentowych nie jest aż tak istotny. Rynki bowiem dyskontują oczekiwane zmiany. Oznacza to, że przyszłe zmiany stóp procentowych mogą być odzwierciedlone w bieżącym kursie danej waluty. Dla przykładu, jeśli inwestorzy oczekują wzrostu stóp procentowych w Szwajcarii do poziomu 10% z 5% w chwili obecnej, wówczas może zwiększyć się popyt na franki, to zaś z kolei oznacza umacnianie tej waluty. I w przypadku, gdy stopa procentowa faktycznie wzrośnie – kurs będzie odzwierciedlać ten fakt już od jakiegoś czasu. Oczywiście, im perspektywa zmiany stopy procentowej bardziej odległa, tym kurs w mniejszym stopniu odzwierciedli tę zmianę.Jakie waluty najczęściej wymieniasz?

USD
EUR
CHF
GBP
Inne

dziękujemy za oddanie głosu

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

Porady
Jak obniżyć ratę kredytu w euro lub we frankach? Jak obniżyć ratę kredytu w euro lub we frankach?
Kantory internetowe stały się popularne głównie za sprawą walutowych kredytów hipotecznych. Od dwóch lat można samodzielnie kupić franki lub euro i spłacić ratę.