Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Poradnik kredytobiorcy.
To warto wiedzieć zanim weźmiesz kredyt
Poradnik kredytobiorcy. To warto wiedzieć zanim weźmiesz kredyt
[fot: Gajus - Fotolia.com]

Trzeba pamiętać, że oprocentowanie kredytu bankowego to nie jedyny parametr, który wpływa na jego ostateczny koszt. Niestety informacja o wysokości RRSO wcale nie musi być pomocna w wyborze najlepszej oferty. Przed podpisaniem umowy powinniśmy zapoznać się z kilkoma dokumentami i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Podpowiadamy na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, jeśli reklama pożyczki zawiera dane dotyczące jej kosztu, to musi ona również prezentować RRSO, czyli wysokość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Określa ono całkowity koszt pożyczki w ujęciu rocznym, uwzględniając oprocentowanie, ale również prowizję i inne opłaty.

RRSO jest obliczane na podstawie przykładu reprezentatywnego, czyli hipotetycznej pożyczki na takich warunkach, na jakich pożyczkodawca spodziewa się zawrzeć większość umów. Zostało ono wprowadzone, aby konsument mógł łatwo sprawdzić koszt pożyczki i porównać ze sobą różne oferty. Nie powinniśmy jednak podejmować decyzji na podstawie informacji, którą znajdziemy w reklamie. Każdy bank stosuje różne przykłady reprezentatywne, a więc RRSO nawet podobnych pożyczek, może znacznie się od siebie różnić. Jeśli chcemy skonfrontować ze sobą oferty za pomocą tego wskaźnika, powinniśmy poprosić o przygotowanie indywidualnych symulacji dla takich samych parametrów - przede wszystkim okresu kredytowania i kwoty.

W niektórych przypadkach RRSO jednak w ogóle się nie sprawdzi. Za jego pomocą, w wiarygodny sposób, możemy porównać jedynie pożyczki na taki sam okres. Zobowiązania na taką samą kwotę, oraz o takim samym oprocentowaniu i wysokości kosztów okołokredytowych, ale na różne okresy, będą miały RRSO w różnej wysokości. Tańsza pożyczka, na krótszy okres może mieć wyższe RRSO, niż wyżej oprocentowana, ale za to rozłożona na dłuższy czas. Poza tym trzeba pamiętać, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania może nie uwzględniać wszystkich kosztów np. wysokości opłaty za ubezpieczenie, które często są obowiązkowe.

Policz łączne koszty

Lepszym sposobem może być sprawdzenie, za którą pożyczkę zapłacimy mniej. Konieczne w tym przypadku jest policzenie wszystkich kosztów, jakie poniesiemy. Pierwszy krok, to sprawdzenie wysokości raty. To dla większości kredytobiorców może być ważniejsze niż informacja o samej wysokości oprocentowania. Dzięki niej dowiemy się, ile zapłacimy odsetek.

Przykład 1 - łączny koszt odsetkowy na podstawie raty

Kwota kredytu: 20 tys. złotych,
okres kredytowania: 3 lata,
oprocentowanie: 8,99% w skali roku.
Wysokość raty, to 635,90 zł miesięcznie.

Łączny koszt możemy obliczyć sumując wszystkie raty i odejmując od nich kapitał:
636 zł x 36 mies. = 22 896 zł - 20 000 zł = 2 896 zł

Z przykładu wynika, że przez cały okres kredytowania, oprócz kapitału, oddamy 2 896 złotych odsetek. Ich kwota zależy bezpośrednio od wysokości oprocentowania, ale nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej. Oznacza to, że obecnie nie może być wyższe niż 10 procent w skali roku i jest uzależnione od decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczących wysokości stóp procentowych. Ograniczenie to zostało wprowadzone przez ustawę antylichwiarską, aby zabezpieczyć interesy pożyczkobiorców.

Oprócz odsetek, musimy zazwyczaj ponieść inne koszty. Jednym z nich jest prowizja za uruchomienie kredytu. Jest ona płatna jednorazowo z góry i zazwyczaj jest określana procentowo do kwoty kredytu. Jej wysokość nie jest już w żaden sposób ograniczana i banki mogą ją dowolnie kształtować. Oznacza to, że niektóre pożyczki są oferowane z jednorazową opłatą wynoszącą kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent kwoty o którą wnioskujemy.

Niektóre banki oferują również jeden kredyt w dwóch odsłonach, np. z niższym oprocentowaniem, ale wyższą prowizją za uruchomienie lub z wyższymi odsetkami, ale za to bez prowizji. Który z wariantów będzie dla nas korzystniejszy zależy głównie od okresu, w którym zamierzamy spłacić całość zadłużenia. Jeśli chcemy to zrobić szybko, powinniśmy wybrać wersję bez prowizji. W przypadku, gdy spłatę rozkładamy na dłuższy czas, ważniejsze jest byśmy płacili niższą ratę, która zrekompensuje nam koszt prowizji.

Przykład 2a - okres kredytowania 3 lata

Kredyt nr 1.
Kwota kredytu: 20 tys. złotych, oprocentowanie: 8,99% w skali roku, prowizja za uruchomienie kredytu: 5%. Łączny koszt: 2 896 zł + 1 000 zł = 3 896 zł

Kredyt nr 2.
Kwota kredytu: 20 tys. złotych, oprocentowanie: 12% w skali roku, brak prowizji.
Łączny koszt: 3 914 zł + 0 zł = 3 314 zł

Bardziej opłacalny jest kredyt bez prowizji.

Przykład 2b - okres kredytowania 6 lat

Kredyt nr 1.
Łączny koszt: 5 950 zł + 1 000 zł = 6 950 zł

Kredyt nr 2.
Łączny koszt: 8 152 zł + 0 zł = 8 152 zł

Bardziej opłacalny jest kredyt z niższą ratą

Prowizja może być wpłacona przez nas gotówką, wtedy na konto dostaniemy całą interesującą nas kwotę pożyczki. Częściej jednak jest potrącana z kapitału. Rozwiązanie takie ma swoje plusy - nie musimy posiadać żadnych oszczędności, a kredyt i tak zostanie nam przyznany. Ma również słabe strony - do dyspozycji dostajemy niższą kwotę kredytu, a od kredytowanej prowizji, która i tak stanowi nasz koszt, będą dodatkowo naliczane odsetki przez cały okres kredytowania.

Do podanych wyżej opłat może jeszcze dojść koszt ubezpieczenia. Czasami banki chcą, żeby kredytobiorca ubezpieczył się na wypadek śmierci, utraty pracy i trwałej niezdolności do pracy. Polisa taka gwarantuje spłatę pożyczki w przypadku zdarzenia określonego w umowie, ale w większości przypadku stanowi jedynie dodatkowy koszt. Składka może być płatna wraz z ratą lub z góry, za cały okres kredytowania.

Miesięczna opłata może być w stałej wysokości lub malejąca - naliczana od zmniejszającego się salda kredytu. W każdym przypadku należy dokładnie sprawdzić, co obejmuje ubezpieczenie, na jakie świadczenia możemy liczyć i ile nas to będzie kosztować.

W niektórych bankach możemy się też spotkać z opłatą za obsługę kredytu. Jej wysokość jest stała niezależnie od kwoty i innych parametrów kredytu.

Rachunek nie zawsze za zero

Część kredytów możemy zaciągnąć tylko w przypadku, jeśli założymy w banku rachunek. Dotyczy to głównie ofert promocyjnych. Może on być bezpłatny, ale jeśli nie będzie to nasze główne konto, na które będziemy przekazywać wynagrodzenie, to może się okazać, że będziemy musieli płacić za jego prowadzenie.

Jeśli na przykład przelewane do banku środki, które mają pokryć miesięczna ratę, będą niższe niż próg zwalniający nas z opłaty, to warto ją uwzględnić w swojej symulacji. Gdybyśmy na ten cel musieli co miesiąc przeznaczyć 10 złotych, to przez cały okres spłaty pożyczki zapłacimy dodatkowo kilkaset złotych.

Sumując wszystkie wydatki związane z obsługą pożyczek w różnych bankach łatwo określimy, która z nich jest dla nas najbardziej korzystna.

Porównanie kosztów kredytu:

Wariant I

 • kwota: 20 tys. złotych
 • okres: 3 lata
 • oprocentowanie: 8,99%
 • prowizja: 0%
 • ubezpieczenie: brak
 • rachunek bankowy: 5,99 zł/mies.
rata: 635,90 zł
suma odsetek: 2 892,46 zł
prowizja: 0 zł
ubezpieczenie: 0 zł
użytkowanie rachunku: 215,64 zł
suma: 3 108,10 zł

Wariant II

 • kwota: 20 tys. złotych
 • okres: 4 lata
 • oprocentowanie: 5,99%
 • prowizja: 2%
 • ubezpieczenie: 6 zł/mies.
 • rachunek bankowy: brak
rata: 469,61 zł
suma odsetek: 2 541,23 zł
prowizja: 400,00 zł
ubezpieczenie: 288,00 zł
użytkowanie rachunku: 0 zł
suma: 3 229,23 zł

Wariant III

 • kwota: 20 tys. złotych
 • okres: 3 lata
 • oprocentowanie: 10%
 • prowizja: 2%
 • ubezpieczenie: brak
 • rachunek bankowy: 0 zł
rata: 645,34 zł
suma odsetek: 3 232,37 zł
prowizja: 600,00 zł
ubezpieczenie: 0 zł
użytkowanie rachunku: 0 zł
suma: 3 832,37 zł

Przeczytaj umowę - wyjaśnij wątpliwości

Gdy znamy już koszty musimy sprawdzić szczegóły umowy kredytowej. Trzeba pamiętać, że w większości banków ostateczne parametry kredytu zależą m.in. od zdolności kredytowej i te, które dostaniemy w decyzji mogą się różnić od przygotowanych wcześniej symulacji. Bank powinien nam udostępnić wzór umowy kredytowej, regulamin udzielania pożyczek oraz tabelę opłat i prowizji. Jeśli chcemy skorzystać z kredytu w promocji koniecznie musimy sprawdzić jej założenia. Może się okazać, że niespełnienie przez nas określonego warunku będzie pociągało za sobą niekorzystne dla nas konsekwencje, na przykład wzrost oprocentowania.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim doradca bankowy zobowiązany jest również przedstawić nam formularz informacyjny, w którym znajdziemy wszystkie potrzebne nam dane. Zawiera on między innymi informację o:

 • całkowitej kwocie kredytu, terminie i sposobie jego wypłaty, czasie obowiązywania umowy oraz zasadach i terminach spłaty pożyczki;
 • stopie procentowej i warunkach jej zmiany oraz rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania;
 • obowiązku skorzystania z ubezpieczenia lub innych dodatkowych usług i opłatach z nimi związanych;
 • kosztach prowadzeniach rachunku;
 • stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego;
 • możliwości odstąpienia od umowy.

Te same dane znajdziemy później w umowie kredytowej.

Wzór formularza informacyjnego z ustawy o kredycie konsumenckim możesz zobaczyć klikając tutaj

Jeśli zapisy, które znajdziemy w umowie kredytowej lub w innych dokumentach dotyczących pożyczki są dla nas niezrozumiałe lub mamy jakiekolwiek wątpliwości, to powinniśmy wyjaśnić je przed złożeniem podpisu. Doradca bankowy powinien wytłumaczyć nam wszystkie szczegół dotyczące uruchomienia pożyczki, jej oprocentowania i sposobów spłaty. Musimy też wiedzieć, jakie konsekwencje nam grożą w przypadku opóźnienia w spłacie zobowiązania.

Wszelkie zagadnienia powinniśmy omówić z przedstawicielem banku przed podpisaniem umowy, jednak nawet po jej zawarciu mamy prawo do odstąpienia. Mamy na to 14 dni, a wzór wniosku o odstąpienie powinniśmy otrzymać wraz z umową. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do zwrotu otrzymanej kwoty i zapłacenia odsetek za okres, w którym rozporządzaliśmy środkami otrzymanymi z banku.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim możemy też dokonać wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Dotyczy to zobowiązań w kwocie do 255 550 złotych. Oddajemy wtedy kapitał, który nam jeszcze pozostał do spłaty i ponosimy koszt odsetek tylko za faktyczny okres korzystania z pożyczki. Jeśli za ubezpieczenie zapłaciliśmy z góry za cały okres, to bank zobowiązany jest ci zwrócić nam składkę za niewykorzystany okres. Nie otrzymamy jednak zwrotu prowizji.

kredyty, pożyczki, zdolność, rrso
Money.pl
pomoc
Aktualne atrykuły

Co będzie miało dla Ciebie największe znaczenie, gdy będziesz chciał skorzystać z kredytu bankowego?

oprocentowanie i koszty około kredytowe
opinie o banku
ograniczona ilość formalności
możliwość złożenia wniosku on-line

dziękujemy za oddanie głosu

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki