Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2015-04-25 10:00
Kredyt hipoteczny. Zobacz, jaką kwotę możesz dostać
fot: Fotolia

Kredyt hipoteczny. Zobacz, jaką kwotę możesz dostać

Autor: Konrad Pluciński - Direct.Money.pl, Michał Krajkowski - Notus Doradcy Finansowi


W marcu zdolność kredytowa pozostała na podobnym poziomie, jak miesiąc wcześniej. Nie zmieniła się również wysokość marż. Sytuacja może jednak ulec zmianie przez Rekomendację U, która zaczęła obowiązywać od pierwszego kwietnia. Reguluje ona zasady oferowania przez banki ubezpieczeń, w tym tych sprzedawanych do tej pory wraz z kredytami hipotecznymi. Banki mniej na nich zarobią, więc mogą chcieć zrekompensować mniejsze wpływy podwyższając marże. Oprócz zwiększenia raty negatywnie wpłynie to również na zdolność kredytową.

Na marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na kolejną, ostatnią już obniżkę stóp procentowych, która ma zakończyć cały cykl luzowania polityki monetarnej. Główna stopa procentowa spadła do poziomu 1,5 proc., natomiast WIBOR 3M, jeden z najważniejszych wskaźników dla każdego, kto spłaca kredyt w złotych, wynosi od tego momentu tylko 1,45 proc. Przy marży, która pozostała na podobnym poziomie co miesiąc wcześniej i wynosi obecnie około 1,9 proc., oznacza to spadek średniego oprocentowania kredytów spełniających założenia naszego badania, do około 3,35 proc. w skali roku.

Oznacza to, że przy takim oprocentowaniu, rata kredytu hipotecznego zaciągniętego na 30 lat, na kwotę 100 tys. złotych będzie niższa o około 15 zł i wyniesie 441 zł. 1 322 zł, czyli o 45 złote mniej będzie wynosić rata dla kapitału na poziomie 300 tys. złotych, a o 72 złote będzie niższa rata kredytu na 500 tys. złotych. Jej miesięczna wysokość to około 2 204 zł.

R E K L A M A

Drugim czynnikiem wpływającym na poprawę zdolności kredytowej jest wzrost dochodów kredytobiorców. Na potrzeby wyliczeń przyjmujemy, że każdy z nich otrzymuje wynagrodzenie na poziomie średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jego wysokość wzrosła w lutym o 1 proc. w relacji do stycznia bieżącego roku, osiągając poziom 3 981,75 zł. Inne czynniki decydujące o ostatecznej kwocie kredytu nie wykazały większych zmian.

Rekomendacja zmieni sytuację kredytobiorców

Istnieją uzasadnione obawy, że Rekomendacja U, która weszła w życie na początku kwietnia będzie miała negatywny wpływ na koszt kredytu, a tym samym na możliwą do uzyskania z banku kwotę pożyczki. Rekomendacja przygotowana przez KNF wprowadza zmiany w sposobach sprzedaży ubezpieczeń oferowanych między innymi do kredytów hipotecznych. Banki stracą część przychodów, ponieważ nie będą mogły oferować klientom przystąpienia do umów grupowych na dotychczasowych zasadach.

Nie będą m.in. mogły występować jednocześnie jako pośrednik kredytowy i ubezpieczający oraz otrzymywać wynagrodzenia od firmy ubezpieczeniowej. Klient banku będzie mógł skorzystać z dowolnego, którego zakres będzie zgodny z wymogami banku. Polisa taka nie zawsze będzie tańsza niż przystąpienie do ubezpieczenia grupowego oferowanego przez bank. Jednocześnie możemy się spodziewać wyższej marży, która będzie bankom rekompensować część utraconych wynagrodzeń.

Rekomendacja przygotowana przez KNF ma jednak dla kredytobiorców również pozytywne strony. Bank nie będzie mógł narzucać określonego ubezpieczyciela, dzięki czemu pożyczkobiorca będzie mógł wybrać dowolną polisę i mieć wpływ na jej cenę. Jednocześnie poprawi się jego sytuacja w momencie potrzeby skorzystania z wykupionego przez siebie zabezpieczenia.
Michał Krajkowski – główny analityk, Notus Doradcy Finansowi
Utrzymujące się niskie stopy procentowe sprzyjają zachowaniu zdolności kredytowej na relatywnie wysokim poziomie. To szczególnie ważna informacja dla osób ubiegających się aktualnie o kredyt, gdyż dzięki temu mogą zaciągnąć wyższe zobowiązanie. Jednak na zdolność kredytową należy patrzeć nie tylko z perspektywy możliwości otrzymania kredytu na określonym poziomie, ale także z przez pryzmat wysokości raty, jaką kredytobiorca jest w stanie płacić. W przypadku tego drugiego spojrzenia należy mieć świadomość, że aktualnie płacone raty są bardzo niskie i w ciągu najbliższych lat poziom rat z pewnością wzrośnie w chwili, gdy wzrosną w Polsce stopy procentowe. Dlatego każdy, kto dzisiaj zaciąga kredyt powinien patrzeć nie tylko na możliwą do uzyskania kwotę kredytu, ale przede wszystkim na wysokość raty, jaka wiążę się z tym zobowiązaniem oraz szacować swoje możliwości biorąc pod uwagę także ewentualny wzrost oprocentowania.

Zdolność kredytowa

Mimo sprzyjających czynników (niższa stawka bazowa i wyższe dochody), w przypadku trzyosobowej rodziny średnia zdolność kredytowa w marcu wzrosła zaledwie o 1,5 tys. złotych i wyniosła 469 728 zł. Największą kwotę kredytu hipotecznego mógł zaoferować Bank Pekao S.A. - 490 tys. złotych. W Banku BGŻ kredytobiorcy mogli dostać 484 tys. złotych, a 279 tys. złotych w Banku Millennium. Przeciętna marża kredytu nie zmieniła się i wyniosła 1,9%.

Zdolność kredytowa rodziny


Opracowanie: Notus Doradcy Finansowi i Direct.Money.pl

 

Konrad Pluciński - ekspert Direct.Money.pl
Wyższe marże kredytów i jednocześnie ryzyko wzrostu ceny polisy ubezpieczeniowej, to negatywne skutki wprowadzenia Rekomendacji U. Z drugiej strony ubezpieczenie zawierane bez pośrednictwa banku lub w innej formie niż przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, daje możliwość dopasowania go do indywidualnych potrzeb i sytuacji kredytobiorcy. Klient banku będzie miał też możliwość wyboru polisy dostosowanej do jego możliwości finansowych, oczywiście przy założeniu, że będzie ona gwarantowała wymagany przez bank zakres ochrony. Taka forma umożliwia też łatwiejsze dochodzenie swoich praw w przypadku konieczności skorzystania z polisy. Wcześniej bankom nie zależało na reprezentowaniu swojego klienta i organizowaniu wszelkich kwestii związanych z wypłatą odszkodowania. Tylko one miały taką możliwość, jako strona umowy będąca ubezpieczającym. Rozwiązanie takie było szczególnie uciążliwe, gdy środki z polisy miały zostać wypłacone na rzecz klienta, a nie banku.

Zdolność kredytowa singla

Podobnie, jak w przypadku modelowej rodziny, także singiel mógł liczyć na kredyt wyższy zaledwie o około 1,8 tys. złotych. W jego przypadku średnia kwota zobowiązania mogła w marcu wynieść 262 009 zł. Najwyższą kwotę pojedynczy kredytobiorca mógł dostać w mBanku. Kwota kredytu mogła wynieść nawet 286 tys. złotych. Bank BGŻ oferował mu 273 tys. złotych, a Bank Pekao S.A. 260 tys. złotych. Średnia marża wzrosła o 0,01 p.p. i wyniosła 1,89%.

Zdolność kredytowa singla

Opracowanie: Notus Doradcy Finansowi i Direct.Money.plMetodologia badania
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z 16 banków (Alior Bank, Bank BGŻ, BOŚ Bank, Bank BPH, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble Bank, Bank ING, Bank Millennium, mBank, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank).

Wyliczenia dotyczą dwóch różnych kredytobiorców: rodziny i singla. W pierwszym przypadku do kredytu przystępuje małżeństwo mające dziecko na utrzymaniu. Kredytobiorcy mają po 35 lat; ich łączne dochody, to dwukrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (7 963,50 zł brutto wg danych za luty 2015); spłacają ratę kredytu w wysokości 300 zł miesięcznie (kredyt gotówkowy w wysokości 5 tys. zł z oprocentowaniem 9,9 procent zaciągnięty na okres 18 miesięcy); posiadają również kartę kredytową z limitem 5 tys. zł i średnim miesięcznym wykorzystaniem limitu 1 tys. zł.

Drugi kredytobiorca, to singiel w wieku 30 lat osiągający dochody w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3 981,75 zł brutto miesięcznie wg. danych za luty 2015). Posiada limit na karcie kredytowej w wysokości 2 tys. zł ze średnim wykorzystaniem 500 zł miesięcznie.

Zdolność kredytowa została wyliczona na podstawie kalkulatorów bankowych obowiązujących w marcu 2015 roku, przy założeniu, że:
- kredytobiorcy nie są klientami banku (oferta dla nowych klientów),
- klienci skorzystają z niskokosztowych produktów banku, takich jak konto wraz z zagwarantowaniem wpływów wynagrodzenia lub karta kredytowa,
- opłaty okołokredytowe nie są kredytowane,
- klienci posiadają 20 procent wkładu własnego i wnioskują o kredyt na 30 lat.
Konrad Pluciński - Direct.Money.pl, Michał Krajkowski - Notus Doradcy Finansowi