Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2013-03-15 11:00
Złote karty kredytowe 2013. Raport Money.pl
fot: igenkin/iStockphoto
Złote karty kredytowe 2013. Raport Money.pl

Autor: Anna Frankowska, Konrad Pluciński


1/2

Złote karty niosą ze sobą sporo korzyści i jednocześnie nie są skierowane do wąskiej grupy osób. By otrzymać jedną z nich wystarczą dochody w wysokości 2500 złotych albo nawet mniej. Money.pl i MarketMoney.pl przeanalizował 29 kart złotych oferowanych przez 23 banki. Zobacz zestawienie złotych kart kredytowych.

Korzystanie ze złotej karty kredytowej jest droższe niż z kart zwykłych i srebrnych. Za pierwszy rok za złoty plastik trzeba zapłacić od 10 do 220 złotych. Wznowienie karty na kolejny rok to z kolei koszt od 25 zł do 220 złotych. Tak więc posiadanie tego typu karty kredytowej nie jest tanie, ale jednocześnie mamy dostęp do wielu bonusów i rabatów. Wynika to z tego, że banki kierują je do aktywnych klientów z bardziej zasobnym portfelem.

Właśnie osoby, które chętnie pożyczają w ten sposób pieniądze od banku, mogą liczyć na zniesienie opłat. Na przykład bank BPH zwróci 190 złotych za wydanie karty, jeśli w trakcie 3 pierwszych miesięcy wykonamy transakcje na co najmniej 5000 złotych. Z kolei PKO BP zrobi to, jeśli w miesiącu wykonamy operacje na co najmniej 2000 złotych. Za to Alior Bank wymaga minimum 4 transakcji rozliczeniowych.

Znajdź najlepszą kartę kredytową

Jakiego limitu potrzebujesz? ZOBACZ OFERTY
Jakie dochody trzeba mieć by uzyskać tego typu prestiżowy plastik? Najczęściej wymagane minimum dochodów to 2500 złotych (dwie trzecie ofert), ale czasem poprzeczka jest postawiona wyżej – od 3000-4000 złotych comiesięcznych wpływów. Są też wyjątki, kiedy banki zaoferują złotą kartę osobie, która zarabia znacznie poniżej tego limitu, np. 500 zł (ALior Bank), 800 zł (Bank BPS), 1000 zł (BGŻ), 1200 złotych (Bank Citi Handlowy, Raiffeisen Polbank Bank) lub 1250 zł (BNP Paribas).

Tego rodzaju plastik daje spore możliwości szybkiego zadłużania się na spore sumy. Najwyższy limit na złotej karcie oferuje Raiffeisen Polbank Bank, BZ WBK (100 tys. zł), Alior Bank (80 tys. zł). Najczęściej jednak tego rodzaju kartą kredytową jesteśmy w stanie zapłacić rachunki opiewające w sumie na 40, 50 tysięcy złotych.

Oczywiście jest to droga pożyczka, bo standardowe oprocentowanie zazwyczaj zbliżone jest do około 20 procent. Pozytywnym wyjątkiem jest tutaj bank BPH. W tym banku oprocentowanie karty Komfort wynosi zaledwie 14,7 procent.

Oczywiście można uniknąć płacenia wysokich odsetek, spłacając kredyt na karcie w tzw. okresie bezodsetkowym. Z reguły banki dają nam na to od 52 dni do 58 dni, z reguły mniej niż przy karcie zwykłej i srebrnej. Trzeba jednak pamiętać, że czas ten liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, a nie od dnia wykonania operacji kartą kredytową. Banki ustanawiają też minimalny limit spłaty każdego zadłużenia - od 3 do 5 procent zadłużenia.


Złote karty kredytowe 2013

lp.
bank karta opłata za pierwszy rok lub za wydanie warunki
zwolnienia
z opłaty
za pierwszy rok
opłata za kolejny rok warunki zwolnienia
z opłat
za kolejny rok
oproc. transakcji bezgot.
okres bezodset. (period time)
źródło: Money.pl na podstawie danych z banków
1 Alior Bank Gold 96 zł (suma opłat mies.)
min. 4 transakcje bezgot. w cyklu rozliczen. 150 zł/75 zł/0 zł jeśli w roku poprzed. rozliczono transakcje na min. 30 000 zł to 0 zł, na min. 15 000 to 75 zł, mniej niż 15 000 to opłata 150 zł 19,32% - 16,8% (średnia 18,06%) 58 dni
2 Bank BGŻ Mastercard Gold 150 zł transakcje na min. 1500 zł w ciągu pierwszych 3 miesięcy od wydania karty
150 zł jeśli suma transakcji w ciągu 12 poprzedz. miesięcy przekroczy 15 000 zł 21%
56 dni
3 Bank BPH Komfort 190,00 zł (za wydanie)
jeśli w trakcie pierwszych 3 okresów rozlicz., kartą zostaną wykonane transakcje na 5000 zł 190 zł jeśli w ciągu 12 okresów rozlicz. poprzed. pobranie opłaty na rachunku karty zostaną zaksięgowane transakcje bezgotówkowe na 20 000 zł 14,7% 54 dni
4 Bank BPH
AutoPlus 190,00 zł (za wydanie)
jeśli w trakcie pier. 3 pełnych okresów
rozliczeniowych, na rachunku karty zaksięgowane zostaną transakcje bezgot.
na 5 000 zł
190 zł x 19,95%
54 dni
5 Bank BPH Bonus 190,00 zł (za wydanie)
jeśli w trakcie pier. 3 pełnych okresów
rozlicz., na rachunku karty zaksięgowane zostaną transakcje
na kwotę co najmniej 5 000 zł
190 zł
x
19,95%
54 dni
6 Bank BPS Visa Gold - zł brak
150 zł jeżeli w roku poprzed. transakcje wyniosą co najmniej 25 000 zł
21%
56 dni
7 Bank Citi Handlowy Citibank World MasterCard
96,00 zł (suma opłat miesięcznych)
gdy wartość transakcji w danym okresie rozlicz. wyniesie min. 2000 zł. Dodatkowo dla abonentów sieci Play Karta za darmo dożywotnio 96 zł jeżeli wartość transakcji w danym okresie rozlicz. wyniesie minimum: 2000 zł
21%
54 dni
8 Bank Citi Handlowy Karta Kredytowa Citibank Wizz Air World MasterCard 96,00 zł (suma opłat miesięcznych) jeżeli wartość transakcji w danym okresie rozlicz. wyniesie min. 2000 zł 96,00 zł jeżeli wartość transakcji zawartych w danych okresie wyniesie min.2000 zł 21%
54 dni
9 Bank Citi Handlowy Citibank-LOT Gold
216 zł (suma opłat miesięcznych) gdy wartość transakcji w danym okresie rozlicz. wyniesie min. 3000 zł 216 zł gdy wartość transakcji w danym okresie rozlicz. wyniesie min. 3000 zł
21%
54 dni
10 Bank Citi Handlowy Motokarta Citibank-BP w Programie PAYBACK Gold 216 zł (suma opłat miesięcznych) gdy wart. transakcji wyniesie min. 3000 zł 216 zł gdy wartość transakcji w danym okresie rozlicz. wyniesie min. 3000 zł
21%
54 dni
11 Bank Millennium Millennium MasterCard Gold 200 zł 1 transakcja bezgot. do 90 dnia od daty wydania karty 200 zł jeżeli suma wartości transakcji w okresie 12 miesięcy wynosi 30.000 zł, 100 zł - jeżeli suma transakcji w ostatnich 12 miesiącach wynosi 20 000 a 30 000 zł
20,075% (9.90% przez pierwsze 3 pełne miesiące licząc od daty wydania karty, po tym okresie 21,00%) 56 dni
12 Bank Millennium Millennium Visa Gold 200 zł 1 transakcja bezgot. do 90 dnia od daty wydania karty 200 zł jeżeli suma wartości transakcji w ostatnich 12 miesiącach 30000 zł, 100 zł - jeżeli suma transakcji w ostatnich 12 miesiącach wynosi między 20 000 a 30 000 zł 20,075% (9.90% przez pierwsze 3 pełne miesiące licząc od daty wydania karty, po tym okresie 21,00%) 56 dni
13 Bank Zachodni WBK Karta kredytowa Visa Gold 220 zł 2 transakcja bezgot. do 90 dnia od daty wydania karty 220 zł rozliczenie transakcji na kwotę 24 tys. w ciągu 12 miesięcy. Dla posiadaczy konta 24VIP wydanie i użytkowanie karty GOLD w kolejnych latach zwolnione jest z opłat 18%
54 dni
14 Bank Zachodni WBK Karta kredytowa MasterCard Gold 220 zł 3 transakcja bezgotówkowa do 90 dnia od daty wydania karty 220 zł rozliczenie transakcji na kwotę 24 tys. w ciągu 12 miesięcy. Dla posiadaczy konta 24VIP wydanie i użytkowanie karty w kolejnych latach zwolnione z opłat 18%
54 dni
15 Bank Zachodni WBK Karta kredytowa World MasterCard 125 zł min. 3 transakcje w ciągu 3 miesięcy 125 zł rozliczenie transakcji na łączną kwotę 24 tys. w ciągu 12 miesięcy
21%
54 dni
16 BNP Paribas MasterCard Gold
120 zł w ramach oferty specjalnej dla klientów banku 120 zł roczny obrót bezgot. na kartę na 12 tys. zł 15,99% (oraz w ramach oferty specjalnej 13,99%) 61 dni
17 BZ WBK (oferta pod marką Kredyt Bank) World MasterCard 180 zł Program Concerto - opł. za kartę 0 zł, regularne wpływy na konto w wys. min. 7 tys. zł mies.
- min. 200 tys. zł aktywów ulokowanych w produktach oszczęd. i/lub inwestycyjnych z Kredyt Banku
Profile - karta Visa Gold jest bezpłatna w :
Profilu Ambitnym: mies. opłata za Profil -30 zł
-Profil Zdobywcy, mies. opłata za Profil - 60 zł / 0 zł -> 0 zł gdy i średnie dzienne saldo aktywów wynosi nie mniej niż 300 000 zł lub równow. w walutach wymien., w ciągu 6-miesięcy

180 zł gdy w okresie 12 miesięcy obroty bezgot. na 25 000 zł
1) < 900 PLN - 21%
2) >900 PLN, <3 000 PLN - 20,5%
3) > 3 000 PLN - 20%
56 dni
18 BZ WBK (oferta pod marką Kredyt Bank) Kredyt Bank World MasterCard 10 zł Program Concerto - opłata za kartę 0 zł: regularne wpływy na konto osobiste w wys. min. 7 tys. zł mies.
- min. 200 tys. zł aktywów ulokowanych w produktach oszczęd. i/lub inwestycyj.
b) Profile - karta World MasterCard jest bezpłatna
- Profil Aktywny, mies. opłata za Profil - 20 zł
-Profil Ambitny, mies. opłata za Profil -30 zł
- Profil Zdobywcy, mies. opłata za Profil - 60 zł/ 0 zł-> 0 zł w przypadku gdy i średnie dzienne saldo aktywów wynosi nie mniej niż 300 000 zł lub równowartości w walutach wymienialnych, liczonego w okresach 6-mies.
200 zł a)opłata nie będzie pobierana pod warunkiem dokonania w okresie 12 mies. obrotów bezgot. na 18 000 zł
b) dla Kart w Profilach - Aktywnym, Ambitnym Zdobywcy (opis Profili w kolumnie D)
21%
56 dni
19 Deutsche Bank PBC Deutsche Bank Premium Club Gold 200 zł co najmniej jedna transakcja w terminie jednego miesiąca 200 zł jeżeli w roku poprzedzającym suma transakcji kartą wyniesie co najmniej 24 000 zł
19,90%
56 dni
20 Eurobank Visa Gold Perfect 150 zł 5 transakcji w ciągu 3 miesięcy 25 zł jeśli na rachunku karty w ciągu 12 m-cy rozliczono 35 transakcji bezgotówkowych lub ich łączna kwota wynosi min. 12 000 zł
18,90%
56 dni
21 Eurobank Visa Gold Home - zł brak 50 zł
jeśli w ciągu 12 m-cy rozliczono 35 transakcji bezgot. lub ich łączna kwota wynosi min. 12 000 zł 21%
52 dni
22 Eurobank Visa Gold Standard 50 zł
brak

50 zł

jeśli w ciągu 12 m-cy rozliczono 35 transakcji bezgot. lub ich łączna kwota wynosi min. 12 000 zł 21%
52 dni
23 ING Bank Śląski Złota karta kredytowa Visa 100 zł średnia miesięczna wartość transakcji bezgot. za ostatnie 12 miesięcy, nie mniej niż 1000 zł 100 zł średnia miesięczna wartość transakcji bezgot. za ostatnie 12 miesięcy, nie mniej niż 1000 zł 19%
52 dni
24 INVEST-BANK MasterCard Gold EMV 180 zł jeśli w cyklu rozlicz. transakcje bezgot. kartą wyniosą min. 1 200 zł
180 zł jeśli w ciągu mies. cyklu rozliczen. transakcje bezgot. kartą wyniosą min. 1 200 zł
20% (19% z ubezpieczeniem)
52 dni
25 PKO Bank Polski Złota karta kredytowa Vitay 160 zł (150 zł+10 zł za personalizację)
0 zł gdy w miesiącu transakcje 2000 zł, połowa opłata 75 zł -przy realizacji w miesiącu transakcji na 1000zł 150 zł opłata 0 zł -przy realizacji w miesiącu transakcji na 2000 zł, połowa opłata 75 zł - przy realizacji w miesiącu transakcji na 1000zł 20,40%
55 dni
26 PKO Bank Polski Złota karta kredytowa 160 zł 0 zł w miesiącu transakcji o wartości 2000 zł, połowa opłata 75 zł -przy realizacji w miesiącu transakcji na 1000 zł 150 zł opłata 0 zł -przy realizacji w miesiącu transakcje na 2000 zł, połowa opłata 75 zł -przy realizacji w miesiącu transakcji na 1000zł 20,40%
55 dni
27 Raiffeisen Polbank World MasterCard Class&Club 85 zł brak
85 zł 0 zł gdy w ciągu roku wykonano transakcje bezgot. na 2500 zł miesięcznie 18,99%
58 dni
28 Raiffeisen Polbank Prestiżowa
150 zł 1 transakcja w ciągu 3 pierwszych miesięcy 150 zł 0 zł jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonamy co najmniej 60 transakcji lub trans. na łączną kwotę min. 18 000 zł
75 zł – jeżeli w ciągu 12 miesięcy dokonamy co najmniej 30 trans. lub trans. na łączną kwotę min. 9 000 zł
21%
56 dni
29 Raiffeisen Polbank Visa Gold 150 zł brak 150 zł 0 zł - jeśli w ciągu roku rozlicz. transakcje bezgot. na 2000 zł miesięcznie 19,99 %
58 dni

 

Na drugiej stronie zobacz jakie bonusy i przywileje przypisano do złotych kart kredytowychpomoc
Zobacz inne informacje