Słownik terminów

All risks

All risks
Termin All risks
Opis Zapis oznaczający w umowach ubezpieczeniowych ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w OWU - ogólnych warunkach umowy.
   
Terminy powiązane - 'All risks'
Termin Fragment opisu
Business interruption Ubezpieczenie zapewniające zwrot utraconych na skutek ognia i innych...