Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Słownik terminów

Cena brutto

Cena brutto
Termin Cena brutto
Opis wartość towaru (usługi) wraz z naliczonym podatkiem VAT
   
Terminy powiązane - 'Cena brutto'
Termin Fragment opisu
BRUTTO czyli bez potrąceń; np. masa brutto to masa towaru wraz z opakowaniem; w...
Cena dla nabywcy cenę stanowi łączna kwota zapłacona sprzedającemu za dany...
Cena detaliczna cena oferowana nabywcy za towar w punkcie sprzedaży
CENA DUMPINGOWA stosowana w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania...
CENA HURTOWA cena sprzedaży oferowana przez przedsiębiorstwa handlu hurtowego;...
CENA MAKSYMALNA ustalony przez państwo pułap ceny, powyżej którego nie mogą być...
CENA MONOPOLOWA zawiera zwykle zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów,...
Cena netto wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT
CENA UMOWNA występuje w gospodarce socjalistycznej; poziom ceny umownej ustalało się...
Derywaty walory (instrumenty finansowe) podobne do papierów wartościowych,...
DOCHÓD NARODOWY uzyskany z działalności gospodarczej na terenie danego kraju w pewnym...
Kurs cena papierów wartościowych na giełdzie, często różna od ich wartości...
Płaca brutto płaca całkowita, bez odliczenia podatku, składek, potrąceń.
Prawo do akcji (PDA) prawo majątkowe, przysługujące inwestorom giełdowym w odniesieniu do...
Produkt Krajowy Brutto wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych przez krajową gospodarkę w...
Produkt Narodowy Brutto Produkt Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za...
Ubruttowione zarobki Ubruttowienie zarobków, polega na powiększeniu pensji brutto pracownika...
Warrant bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do...
Wynagrodzenie brutto patrz płaca brutto
WZROST GOSPODARCZY potocznie przyrost realnego Produktu Narodowego Brutto (PNB); proces...