Słownik terminów

FINANSE PUBLICZNE

FINANSE PUBLICZNE
Termin FINANSE PUBLICZNE
Opis procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych zasobów pieniężnych; na finanse publiczne składają się: budżety państwa i samorządowe oraz fundusze celowe;
   
Terminy powiązane - 'FINANSE PUBLICZNE'
Termin Fragment opisu
WYDATKI PUBLICZNE środki wydatkowane przez państwo i samorządy na realizację swych zadań i...