Pilne
Theresa May zostaje

Słownik terminów

GORĄCZKA SPEKULACYJNA

GORĄCZKA SPEKULACYJNA
Termin GORĄCZKA SPEKULACYJNA
Opis kupujący nie kierują się wielkością przewidywanych dywidend, ale perspektywą osiągnięcia szybkiego zysku na odsprzedaży akcji; zjawisko występujące na rynku akcji, na którym dominują krótkookresowe transakcje spekulacyjne;