Słownik terminów

Leasing finansowy

Leasing finansowy
Termin Leasing finansowy
Opis gdy przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest dla Leasingobiorcy część finansowa rat leasingowych. Leasingobiorca ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu. W czasie trwania umowy pełne ryzyko dotyczące dobra, koszty jego utrzymania i ubezpieczenia oraz związane z nim podatki i inne opłaty są ponoszone przez Leasingobiorcę.
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'Leasing finansowy'
Termin Fragment opisu
Budżet państwa plan finansowy polityki państw uwzględniającym planowane dochody i...
Futures (kontrakt terminowy) instrument finansowy, będący rodzajem umowy, w której sprzedający...
Leasing jest umową cywilno-prawną, na mocy której Leasingodawca (finansujący)...
Leasing operacyjny gdy przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych...
Opcja to prawo do dokonania pewnej transakcji w danym czasie - np. zakupu lub...