Słownik terminów

LIBOR (London Interbank Offered Rate)

LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Termin LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Opis stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster).
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'LIBOR (London Interbank Offered Rate)'
Termin Fragment opisu
Efektywna stopa procentowa (ang. effective interest rate) stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału...
Nominalna stopa procentowa (nominal interest rate) stopa procentowa pokazująca nominalny przychód z posiadanego kapitału...
WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym...