Słownik terminów

Likwidacja szkód

Likwidacja szkód
Termin Likwidacja szkód
Opis Zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia przyczyny i odpowiedzialności za daną szkodę, a także określenia rozmiaru szkód i obliczenia wysokości należnego odszkodowania.