Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Słownik terminów

Nominalna stopa procentowa (nominal interest rate)

Nominalna stopa procentowa (nominal interest rate)
Termin Nominalna stopa procentowa (nominal interest rate)
Opis stopa procentowa pokazująca nominalny przychód z posiadanego kapitału lub cenę kapitału udostępnionego.
   
Terminy powiązane - 'Nominalna stopa procentowa (nominal interest rate)'
Termin Fragment opisu
BEZROBOCIA STOPA NATURALNA stopa bezrobocia występująca, gdy rynek pracy jest w równowadze; daje...
Bezrobocie Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych...
Efektywna stopa procentowa (ang. effective interest rate) stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału...
Fundusze rynku pieniężnego Fundusze takie inwestują najczęściej w bezpieczne krótkoterminowe...
LIBOR (London Interbank Offered Rate) stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie...
Lokata dynamiczna (progresywna) Lokata dynamiczna jest to potoczna nazwa terminowego depozytu bankowego...
Okres odsetkowy (interest period) czas wyrażany jako liczba dni lub jako różnica dwóch dat, za który bank...
Spółka akcyjna rodzaj spółki kapitałowej posiadająca w nazwie skrót S.A. Kapitał...
Stopa procentowa Stopa procentowa określa wysokość odsetek od sumy pieniędzy jako zapłaty...
Stopa zwrotu to stosunek wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału; jest...
WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym...