Słownik terminów

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
Termin PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
Opis usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
   
Terminy powiązane - 'PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)'
Termin Fragment opisu
Agent ubezpieczeniowy Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości...
Bank wykonuje działalności polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu...
BEZROBOCIE SEZONOWE bezrobocie spowodowane okresową zmiennością warunków klimatycznych i...
Business interruption Ubezpieczenie zapewniające zwrot utraconych na skutek ognia i innych...
CZARNE PIENIĄDZE brudne pieniądze, pieniądze pochodzące z tzw. drugiego obiegu...
DOCHÓD NARODOWY uzyskany z działalności gospodarczej na terenie danego kraju w pewnym...
GOSPODARKA NARODOWA całokształt podziału, obiegu i konsumpcji dóbr i usług w danym kraju...
Kapitał Dobra finansowe lub materialne o wymiernej wartości pieniężnej, którymi...
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Nadzoruje działalność towarzystw i pośredników ubezpieczeniowych....
NBP (Narodowy Bank Polski) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są...
OFE (Otwarty fundusz emerytalny) Jest elementem drugiego filaru nowego systemu emerytalnego. Przedmiotem...
Polska Izba Ubezpieczeń Organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do którego...
Rzecznik Ubezpieczonych Reprezentuje interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów...
Towarzystwo ubezpieczeniowe Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu...
Wkład oszczędnościowy Wkłady oszczędnościowe są to środki pieniężne ludności gromadzone w...