Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Słownik terminów

Stopa zwrotu

Stopa zwrotu
Termin Stopa zwrotu
Opis to stosunek wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału; jest względną miarą zyskowności inwestycji, umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji.
   
Terminy powiązane - 'Stopa zwrotu'
Termin Fragment opisu
BEZROBOCIA STOPA NATURALNA stopa bezrobocia występująca, gdy rynek pracy jest w równowadze; daje...
Bezrobocie Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych...
Efektywna stopa procentowa (ang. effective interest rate) stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału...
Fundusze rynku pieniężnego Fundusze takie inwestują najczęściej w bezpieczne krótkoterminowe...
Gwarancje Państwa gwarancja ze strony budżetu, zapewniająca członkom PTE uzupełnienie...
Księga wieczysta (księga hipoteczna) Księga wieczysta jest urzędowym rejestrem obejmującym ogół rzeczowych...
LIBOR (London Interbank Offered Rate) stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie...
Lokata dynamiczna (progresywna) Lokata dynamiczna jest to potoczna nazwa terminowego depozytu bankowego...
Nominalna stopa procentowa (nominal interest rate) stopa procentowa pokazująca nominalny przychód z posiadanego kapitału...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Stopa procentowa Stopa procentowa określa wysokość odsetek od sumy pieniędzy jako zapłaty...
WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym...