Słownik terminów

Świadczenie

Świadczenie
Termin Świadczenie
Opis Kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca za szkody osobowe z tytułu zawartego ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w polisie.
   
Terminy powiązane - 'Świadczenie'
Termin Fragment opisu
Aport świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego lub akcyjnego, wniesione do...
EMERYTURA dożywotnie świadczenie pieniężne przysługujące pracownikom po...
OFE (Otwarty fundusz emerytalny) Jest elementem drugiego filaru nowego systemu emerytalnego. Przedmiotem...
Podatek dochodowy obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, zależne od dochodu
Suma wartość pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, życie lub zdolność do...
ZASIŁEK świadczenie pieniężne wypłacane jako forma pomocy osobom, które czasowo...