Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Słownik terminów

System repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu)

System repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu)
Termin System repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu)
Opis dotychczasowy system emerytalny oparty na umowie pokoleniowej, w którym pokolenie pracujące finansowało emerytów z ich bieżących składek. Pozostałością starego systemu jest obecny I filar.
   
Terminy powiązane - 'System repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu)'
Termin Fragment opisu
Emerytura obecny system przewiduje możliwość wyboru jednej spośród czterech...
Franczyza system sprzedaży towarów, usług, który oparty jest na ścisłej i ciągłej...
GOSPODARKA NAKAZOWA historycznie funkcjonowała w dwóch postaciach: w systemie komunistycznym...
GOSPODARKA ŚWIATOWA system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych...
KAPITALIZM system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności...
Towarzystwo ubezpieczeniowe Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu...
Warset system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w...
Wiek emerytalny nowy system ustalił go na 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn