Słownik terminów

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Towarzystwo ubezpieczeniowe
Termin Towarzystwo ubezpieczeniowe
Opis Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń. Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce odbywa się na podstawie zezwolenia ministra finansów przez podmioty funkcjonujące w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.
   
Terminy powiązane - 'Towarzystwo ubezpieczeniowe'
Termin Fragment opisu
Asekurator Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.
Klauzule ubezpieczeniowe Zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać,...
OFE (Otwarty fundusz emerytalny) Jest elementem drugiego filaru nowego systemu emerytalnego. Przedmiotem...
Powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) Powszechne Towarzystwo Emerytalne to spółka akcyjna, powołana specjalnie...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Taryfa ubezpieczeniowa Wykaz stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez dane towarzystwo...
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka akcyjna, powołana wyłącznie w celu tworzenia Funduszy...
Zakład ubezpieczeń Patrz towarzystwo ubezpieczeniowe