Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Słownik terminów

Weksel ciągniony (trasowany, trata)

Weksel ciągniony (trasowany, trata)
Termin Weksel ciągniony (trasowany, trata)
Opis jest to udzielone przez wystawcę (trasanta), skierowane do innego podmiotu (trasata), polecenie zapłacenia remitentowi sumy wekslowej.
   
Terminy powiązane - 'Weksel ciągniony (trasowany, trata)'
Termin Fragment opisu
Weksel (bill of exchange) to rodzaj papieru wartościowego. Weksel zawiera w sobie prawo majątkowe...
Weksel in blanco (weksel niezupełny In blanco promissory note ) dokument zawierający conajmniej podpis wystawcy weksla lub akceptanta...
Weksel skarbowy (treasury bill) jeden z rodzajów skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla...
Weksel własny (promissory note) weksel zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy o zapłacie...
Weksel własny (solaweksel) przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej złożone przez wystawcę jego...