Słownik terminów

Wierzytelność(należność)

Wierzytelność(należność)
Termin Wierzytelność(należność)
Opis Wierzytelność uprawnieniem osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od dłużnika świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Należności banku wynikają z zaangażowania gromadzonych środków obcych i funduszy własnych banku w różnych operacjach aktywnych, wśród których najważniejsze są udzielane kredyty, posiadane papiery wartościowe i lokaty na międzybankowy rynku pieniężnym. Wśród banku należności wyróżnia się:
   
Terminy powiązane - 'Wierzytelność(należność)'
Termin Fragment opisu
Zastaw na prawach Jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach...
Zastaw rejestrowy Został wprowadzony w 1998 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i...