Słownik terminów

WYDATKI PUBLICZNE

WYDATKI PUBLICZNE
Termin WYDATKI PUBLICZNE
Opis środki wydatkowane przez państwo i samorządy na realizację swych zadań i celów;
   
Terminy powiązane - 'WYDATKI PUBLICZNE'
Termin Fragment opisu
BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH bilans handlowy, zestawienie wszystkich transakcji międzynarodowych...
Budżet państwa plan finansowy polityki państw uwzględniającym planowane dochody i...
FINANSE PUBLICZNE procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych zasobów...