Słownik terminów

ZWIĄZKI ZAWODOWE

ZWIĄZKI ZAWODOWE
Termin ZWIĄZKI ZAWODOWE
Opis organizacje społeczne zrzeszające pracowników najemnych stworzone do obrony ich wspólnych interesów ekonomicznych i społecznych;