Assistance zapewnia natychmiastową pomoc w rozwiązaniu problemów wynikających ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem zaistniałych w kraju i/lub za granicą.

Wsparcie to obejmuje m.in. skierowanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii pojazdu, holowanie, zorganizowanie części zamiennych, pomoc w zakwaterowaniu oraz wsparcie finansowe.

Jaką pomoc może obejmować ubezpieczenie Assistance?

Mini Assistance to ubezpieczenie oferowane przez niektóre firmy razem z OC. Może obejmować swoim zakresem podstawową pomoc serwisową, np. naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu ubezpieczonego oraz poszkodowanego, a często także pomoc informacyjną dotyczącą, m. in. postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia, procedur związanych ze zdarzeniem, usług najbliższych partnerów ubezpieczyciela, w tym pomocy drogowej, wypożyczalni pojazdów, hoteli, stacji paliw czy warsztatów partnerskich.

Ubezpieczenie Assistance może, w zależności od wariantu ubezpieczenia i towarzystwa, z którym podpisaliśmy umowę, obejmować kompleksową pomoc w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń na drodze, w tym m.in. naprawę lub holowanie samochodu, pomoc w razie wypadku, dostarczenie paliwa lub pojazdu zastępczego, a także takie przypadki, jak awaria akumulatora, ogumienia, oświetlenia pojazdu czy zatrzaśnięcia kluczyków.

Ponadto, jeśli ubezpieczony doznał obrażeń ciała i jego stan wymaga transportu medycznego - ubezpieczenie może pokrywać koszty transportu do placówki medycznej.

Przy wyborze rozszerzonego Assistance kluczowy jest zatem zakres i jakość oferowanych świadczeń.

Bardzo ważne jest też, by zakład ubezpieczeniowy pomógł nie tylko z dala od domu, ale też w miejscu zamieszkania. Wykupując takie ubezpieczenie powinniśmy także oczekiwać pomocy w wypadku zgubienia kluczyków czy wyczerpania paliwa w samochodzie - nawet jeśli awaria wystąpi pod domem.

Równie istotny jest zasięg - czy ubezpieczenie będzie działało także poza granicami Polski.