Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej.

Jest to ubezpieczenie dobrowolne obejmujące kierowcę i pasażerów pojazdu. Najczęściej spotyka się je w formie części składowej ubezpieczeń pakietowych (np. w połączeniu z ubezpieczeniem kosztów leczenia).

Na co zwracać uwagę wybierając NNW (zakres ubezpieczenia)

Od czego zależy składka za ubezpieczenie NNW

Suma ubezpieczenia

Co robić, by otrzymać odszkodowanie

 

Na co zwracać uwagę wybierając NNW (zakres ubezpieczenia)

Wybierając NNW, należy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe zawierają w nich różnego rodzaju wyłączenia od umowy. Przykładowymi sytuacjami, w których ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania są:

  • - choroby zawodowe
  • - popełnienie lub próba popełnienia samobójstwa
  • - prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień
  • - spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • - udział w protestach
  • - wypadki podczas działań wojennych, skażenia jądrowego czy napromieniowania.

Od czego zależy składka za ubezpieczenie NNW

Kluczowym czynnikiem warunkującym wysokość składki jest wariant ubezpieczenia. Inne, równie istotne, to m.in. wysokość sumy ubezpieczenia oraz zawód wykonywany przez ubezpieczonego.

Większość towarzystw ma w swojej ofercie kilka wariantów. W przypadku wariantów ograniczonych, polisa będzie chroniła ubezpieczonego np. tylko w drodze do pracy. Bardziej kompleksową ochronę zapewni bardziej rozbudowane ubezpieczenie. Ponieważ pewne zawody są bardziej narażone na wypadki niż inne - zostały one podzielone na kategorie. Dla przykładu - policjant czy górnik zapłaci wyższą składkę niż nauczyciel lub urzędnik państwowy.

Suma ubezpieczenia

Towarzystwa z reguły podają tylko minimalną wartość sumy ubezpieczenia. Górną wysokość określa sam zainteresowany. Należy pamiętać, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższą składkę zapłacimy. W zależności od warunków ubezpieczenia, składka może być opłacana co miesiąc, w dwóch lub czterech ratach albo jednorazowo.

Co robić, by otrzymać odszkodowanie

Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, ucierpiał na zdrowiu lub zmarł.

W sytuacji wypadku, ubezpieczony jest zobowiązany do złagodzenia jego skutków poprzez natychmiastowe poddanie się opiece lekarskiej. Poszkodowany ma 14 dnia na powiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego o zaistniałym zdarzeniu. Lekarze, powołani przez towarzystwo określają uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego.

W przypadku śmierci ubezpieczonego - świadczenie przechodzi na osobę upoważnianą lub na członków rodziny (w świetle prawa spadkowego - na zstępnych).