Po co się ubezpieczać?
W otaczającym nas świecie część zdarzeń uznajemy za pożądane, względnie dla nas obojętne. Inne za zdarzenia niepożądane. Niestety - z reguły zdarzenia niepożądane cechuje losowość, tzn. wiemy że nastąpią, ale nie wiemy gdzie i kiedy. Z tego względu powstały ubezpieczenia, których zadaniem jest rekompensata strat zaistniałych wskutek zdarzeń losowych.

Z matematycznego punktu widzenia wszyscy, którym zagraża ewentualna strata, wyrównują szkodę tym, którzy ją poniosą. Historia ubezpieczeń sięga odległych wieków. W czasach początków ubezpieczeń zobowiązanie do wspólnego pokrycia szkody w momencie jej zaistnienia zastępowało obecnie funkcjonujący fundusz ubezpieczeniowy. Korzenie współczesnych ubezpieczeń zarówno majątkowych, jak i życiowych sięgają XIV wieku i związane są z ubezpieczeniami morskimi. Rozwijająca się idea wzajemnej pomocy doprowadziła w konsekwencji do obecnie działającej machiny finansowej jaką jest system ubezpieczeń.