Szkoda komunikacyjna
W momencie, gdy dochodzi do kolizji drogowej, czyli zdarzenia bez ofiar w ludziach, najczęściej staramy się sami dojść do porozumienia ze sprawcą. Nie istnieje bowiem obowiązek wzywania Policji do kolizji. Policję należy bezwzględnie wezwać do wypadku, czyli gdy są ofiary w ludziach oraz wówczas, gdy sprawcą kolizji jest obcokrajowiec.

Gdy nie wzywamy Policji ogólnie przyjętą procedurą jest wręczenie przez sprawcę kolizji poszkodowanemu pisemnego oświadczenia (coraz częściej na drukach dostarczanych przez asekuratorów).


Powinno być ono uzupełnione szkicem sytuacyjnym wskazującym odpowiedzialność za zaistnienie zdarzenie. W oświadczeniu znaleźć się powinny dane personalne kierującego pojazdem, nr i kategoria prawa jazdy, dane pojazdu (marka, nr rej, data następnego badania technicznego), a także co nie mniej istotne, wskazanie ubezpieczyciela w zakresie OC wraz z numerem polisy oraz okresem jej obowiązywania.

Niezwykle pomocni okazują się świadkowie zdarzenia. Ich personalia należy umieścić w oświadczeniu. Rzadko jednak ludzie postronni chcą angażować się w sprawę zaistniałej kolizji.

Nawet pełna dokumentacja może nie zmienić naszej sytuacji poszkodowanego, gdy sprawca okazuje się być osobą nieuczciwą. Coraz częściej nieobecność Policji na miejscu zdarzenia powoduje komplikacje na etapie likwidacji szkody. Nagminnie bowiem sprawcy po ochłonięciu z emocji postanawiają zmienić wcześniejsze oświadczenia dotyczące okoliczności zdarzenia. Stwarza to ogromne trudności w udowodnieniu odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie, a tym samym trudności w uzyskaniu odszkodowania.