Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Polska Izba Ubezpieczeń
Polska Izba Ubezpieczeń
organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do którego przynależność towarzystw ubezpieczeniowych jest obowiązkowa na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 z późniejszymi zmianami) i powstaje z chwilą podjęcia przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej.
Wybierz literę: A B C D F K L M N O P R S Ś T U W Z