Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Towarzystwa ubezpieczeń
Generali Życie T.U.
Pełna nazwa GENERALI ŻYCIE T.U. S.A.
Adres ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa
WWW http://www.generali.pl
Telefon (022) 543 05 00
Fax (022) 543 08 99
Infolinia 0801 343 343
Opis Grupa Generali jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Europie i największym europejskim podmiotem na rynku ubezpieczeń na życie, ze składką przypisaną brutto z działalności prowadzonej w 2010 r. w wysokości ponad 73 mld EUR. Generali jest również jedną z czołowych na świecie firm zarządzających aktywami, których wartość wynosi ponad 400 mld EUR, a także unikalnym operatorem na rynku nieruchomości, z portfelem o wartości ponad 24 mld EUR.
Grupa Generali zatrudniając 85 tys. pracowników i obsługując 70 mln klientów w ponad 60 krajach świata, zajmuje wiodącą pozycję na rynkach Europy Zachodniej, pełniąc coraz ważniejszą rolę na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji.

W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1999 r. i zapewnia kompleksową ofertę ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, m.in. ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, życiowe, uczestnictwo w Otwartym Funduszu Emerytalnym oraz Indywidualne Konta Emerytalne.
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!