Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoCzy zakład ubezpieczeń może czekać z wypłatą odszkodowania do czasu uzyskania potwierdzenia okoliczności zdarzenia przez sprawcę?

Czy zakład ubezpieczeń może czekać z wypłatą odszkodowania do czasu uzyskania potwierdzenia okoliczności zdarzenia przez sprawcę?


Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 września 2002 roku (sygn. akt V CKN 1134/00) podkreślił, iż obowiązek wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, który wyrządził szkodę, powstaje z chwilą najwcześniejszego, jak to możliwe, wyjaśnienia przez zakład ubezpieczeń okoliczności wypadku. Zakład ten bowiem, zgodnie art. 817 kodeksu cywilnego, ma obowiązek, po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności, to znaczy aktywnego, samodzielnego wyjaśnienia okoliczności wypadku i wysokości szkody. Nie może obowiązku tego przerzucać na inne podmioty i biernie oczekiwać na potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę lub na wynik postępowania karnego.

Oznacza to, że zakład ubezpieczeń nie może zasłaniać się nieodesłaniem przez sprawcę formularza potwierdzenia okoliczności zdarzenia, jeśli tylko może ustalić przebieg zdarzenia i odpowiedzialność za szkodę na podstawie innych dowodów (pisemnego oświadczenia złożonego na miejscu kolizji przez sprawcę, oświadczeń świadków, notatki policji, oględzin obu pojazdów itp.). Ustalenie odpowiedzialności za zgłoszoną szkodę pozostaje obowiązkiem ubezpieczyciela, tym samym nie może on bezpodstawnie przerzucać go na poszkodowanego.


Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU.

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics