Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoCzy zakład ubezpieczeń może obniżyć odszkodowanie stosując uśrednione stawki za robociznę?

Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć odszkodowanie stosując uśrednione stawki za robociznę?


W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wartość wszelkich czynności, których podjęcie jest niezbędne w procesie dokonywania naprawy, winna odzwierciedlać ceny faktycznie poniesione przez poszkodowanego, gdyż dopiero wówczas odszkodowanie będzie równe poniesionej szkodzie. Orzeczenie SN z dnia 16 czerwca 2003 r. (sygn. III CZP 32/03) jasno stwierdza, iż  nie można w tym kontekście mówić o cenach uśrednionych, lecz stosowanych w indywidualnej naprawie dokonywanej w wybranym przez poszkodowanego zakładzie naprawczym. Tymczasem ceny zawarte w kosztorysach sporządzonych w systemach takich jak Eurotax czy Audatex, będących podstawą wyliczeń dokonywanych przez ubezpieczycieli (w tym korekt faktur stwierdzających koszt naprawy), są właśnie cenami uśrednionymi (wprowadzonymi do programu przez sporządzającego wycenę). Powołana uchwała stwierdza także, iż w przypadku zaakceptowania przez ubezpieczyciela zasadności i sposobu dokonania naprawy, ubezpieczyciel nie powinien kwestionować wysokości tych kosztów. Jest to także równoznaczne z przyznaniem poszkodowanemu prawa do swobodnego wyboru zakładu naprawczego, z którego usług chce skorzystać.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics