Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoCo trzeba zrobić po szkodzie, żeby nie stracić odszkodowania i szybko je uzyskać ?

Co trzeba zrobić po szkodzie, żeby nie stracić odszkodowania i szybko je uzyskać ?


W zależności od tego jakie spotkało nas zdarzenie koniecznie powinniśmy :

a) po włamaniu (kradzieży z włamaniem) :

o    natychmiast po stwierdzeniu włamania trzeba zawiadomić policję i towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym posiadamy polisę mieszkaniową;

o    nie powinno się niczego dotykać, przesuwać czy sprzątać do czasu przybycia policji i przygotowania dokumentacji kryminalistycznej, która ma na celu odpowiednie zabezpieczenie dowodów dokonanego przestępstwa;

o    od policji należy uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia kradzieży (włamania);

o    należy przygotować rachunek strat poprzez spisanie wszystkich przedmiotów, które zostały skradzione ale także uszkodzone lub zniszczone. Do takiego spisu w miarę możliwości należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt posiadania przez nas wymienionych w spisie (rachunku strat) przedmiotów. Mogą to być faktury, paragony na uszkodzone, zniszczone przedmioty, karty gwarancyjne, zdjęcia wnętrz, zdjęcia poszczególnych przedmiotów ale także oświadczenia innych członków rodziny, sąsiadów i inne środki dowodowe np. zdjęcia czy film z pierwszej komunii gdzie są widoczne przedmioty, które przed włamaniem były w naszym posiadaniu. Jeżeli mamy taką możliwość warto niezależnie od zakładu ubezpieczeń samodzielnie udokumentować straty poprzez wykonanie własnej dokumentacji fotograficznej;

b) po zalaniu, pożarze, innym wypadku związanym z wystąpieniem zdarzenia losowego:

o    niezwłocznie po stwierdzeniu szkody należy zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zostało zawarte ubezpieczenie;

o    od służb ratowniczych, porządkowych należy uzyskać protokół ze zdarzenia (straży pożarnej, policji, pogotowia gazowego);

o    do czasu przybycia reprezentanta zakładu ubezpieczeń i sporządzeniu przez niego protokołu i zdjęć nie należy podejmować czynności naprawczych. Można a nawet trzeba dokonać niezbędnych czynności ograniczających rozmiary szkody np. zebrać wodę czy dogasić tlące się przedmioty, ale nie należy usuwać skutków szkody - aż do czasu wykonania przez zakład ubezpieczeń pełnej dokumentacji szkody - zdjęć, oględzin i spisania protokołu z miejsca zdarzenia;

o    w przypadku zalania mieszkania przez sąsiada zamieszkującego nad nami trzeba także zażądać od niego oświadczenia w tej sprawie, w którym poświadczy fakt zalania, jego przyczynę, a także jeżeli to możliwe swoją winę;

o    podobnie jak przy szkodach kradzieżowych (włamaniowych) należy przygotować rachunek strat poprzez spisanie wszystkie przedmiotów, które zostały uszkodzone lub zniszczone. Do takiego spisu należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt posiadania przez nas wymienionych rzeczy. Mogą to być faktury, paragony na uszkodzone, zniszczone przedmioty, karty gwarancyjne, zdjęcia wnętrza, zdjęcia poszczególnych przedmiotów ale także oświadczenia innych członków rodziny, sąsiadów i inne środki dowodowe np. zdjęcia z imienin, urodzin innych uroczystości rodzinnych gdzie są widoczne przedmioty, które były w naszym posiadaniu. Jeżeli mamy taką możliwość niezależnie od zakładu ubezpieczeń warto również samodzielnie udokumentować straty poprzez wykonanie własnej dokumentacji fotograficznej.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics