Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoCzy zmiana w czasie wartości ubezpieczonego mienia ma wpływ na umowę ubezpieczenia ?

Czy zmiana w czasie wartości ubezpieczonego mienia ma wpływ na umowę ubezpieczenia ?


Warto wiedzieć, iż jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia mienia jego wartość uległa zmniejszeniu, możemy żądać zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Pamiętajmy, że odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższe od poniesionej szkody, chyba że umówiliśmy się inaczej z ubezpieczycielem. Oznacza to, że odszkodowanie, które otrzymamy będzie równe szkodzie, a nie sumie na jaką mienie to zostało ubezpieczone. Dodać należy, iż zakład ubezpieczeń nie może odmówić zmniejszenia sumy ubezpieczenia, a także obniżenia wysokości składki. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy wartość naszego mienia ulegnie zwiększeniu. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe również nie może odmówić podniesienia sumy ubezpieczenia, z czym wiązać się będzie podwyższenie opłacanej przez nas składki.

Odpowiedź na pytanie przygotowała st. specjalistka w BRU Ewa Kiziewicz

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics