Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoCzym są podlimity sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach mieszkaniowych?

Czym są podlimity sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach mieszkaniowych?


Podlimity są to obliczane procentowo od zasadniczej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) maksymalne wartości w ramach których kompensowane są poszczególne kategorie szkód np. strat w gotówce i innych środkach płatniczych, papierach wartościowych na okaziciela czy w sprzęcie RTV. Przykładowo w standardowej umowie ubezpieczenia majątkowego wprowadzony jest podlimit w wysokości 5% na szkody w gotówce co oznacza, iż posiadając polisę z zasadniczą sumą ubezpieczenia w wysokości 100 000 zł zakład ubezpieczeń za szkody w gotówce będzie odpowiadał do wysokości 5 000 zł - 5% sumy ubezpieczenia. Z tego względu bardzo istotnym jest przeanalizowanie wysokości sumy ubezpieczenia i określonych w umowie wysokości podlimitów na określone kategorie szkód. Podlimity zwykle wprowadzane są przy kategoriach szkód gdzie ryzyko ich wystąpienia jest podwyższone tj. szkody w gotówce i innych środkach płatniczych, papierach wartościowych, dziełach sztuki, wyrobach jubilerskich, przedmiotach znajdujących się w budynkach gospodarczych, garażach, komórkach, piwnicach, suszarniach lub na strychu oraz sprzęcie RTV i komputerowym. Mówiąc o podlimitach warto także zaznaczyć, iż w ramach oferowanej ochrony ubezpieczeniowej, stosując je zakłady ubezpieczeń oferują również usługi pomocowe np. pokrycie kosztów akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, zaginięcie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia związane z prowadzonymi czynnościami ratowniczymi, koszt usunięcia pozostałości po szkodzie i koszt zabezpieczenia przed szkodą pozostałego zagrożonego mienia. Jak wyżej zaznaczono wysokość odpowiedzialności za tego typu zdarzenia jest ograniczana procentowymi podlimitami (sublimitami) w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej np. do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics