Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoJakie są korzyści z ubezpieczenia asisstance w przypadku uszkodzenia domu lub mieszkania ?

Jakie są korzyści z ubezpieczenia asisstance w przypadku uszkodzenia domu lub mieszkania ?


W przypadku, gdy wskutek takich zdarzeń losowych jak przykładowo ogień, zalanie, huragan, grad, eksplozja, obsunięcie się ziemi, upadek statku powietrznego, lawina, uderzenie pioruna, czy kradzież z włamaniem dom został uszkodzony i nie nadaje się do zamieszkania, zakłady ubezpieczeń standardowo oferują w ramach ubezpieczenia assistance pomoc polegającą na :

o    zorganizowaniu pobytu w hotelu (lokalu zastępczym) przez okres i do limitu kwotowego wskazanego w umowie,

o    zorganizowaniu transportu ubezpieczającego i osób bliskich wraz z bagażem do miejsca wskazanego przez ubezpieczającego, oraz pokrycie w określonym w umowie czasie i limicie kwotowym kosztów powrotu do domu,

o    zorganizowaniu transportu i pokryciu kosztów transportu mienia ubezpieczającego do miejsca wskazanego przez ubezpieczającego do limitu wyznaczonego w umowie.

o    zorganizowaniu i pokryciu kosztów dozoru domu oraz pozostawionego mienia przez okres wskazany w umowie, jeżeli zachodzi taka konieczność.

Ponadto zakłady ubezpieczeń oferują również pomoc w dokonaniu podstawowych prac naprawczych w zniszczonym mieszkaniu, domu lub budynku, w szczególności poprzez zorganizowanie wykonania usług przez specjalistów takich jak: ślusarz, elektryk, szklarz, hydraulik itp. oraz pokrycia kosztów dojazdu i robocizny tych specjalistów do kwoty określonej w umowie.

Odpowiedź na pytanie przygotowali Anna Dąbrowska i r.pr Aleksander Daszewski

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics