Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoJakie są obowiązki ubezpieczonego związane bezpośrednio z wystąpieniem szkody ?

Jakie są obowiązki ubezpieczonego związane bezpośrednio z wystąpieniem szkody ?


Katalog obowiązków związanych z wystąpieniem szkody dokładnie opisany jest we wzorcu umownym  - ogólnych warunkach ubezpieczenia (por. dalsze pytania). Tym nie mniej pamiętajmy również o tym, iż w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu powinniśmy użyć wszelkich dostępnych środków, by zmniejszyć jej rozmiary, a także by zabezpieczyć przed szkodą mienie bezpośrednio zagrożone. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany zwrócić nam w granicach sumy ubezpieczenia poniesione przy tym koszty jeśli nasze działania były celowe, choć nieskuteczne. Jeśli jednak dopuścimy się rażącego niedbalstwa w wykonywaniu tego obowiązku, odszkodowanie nie będzie nam się należało. Również umyślne wyrządzenie szkody spowoduje odmowę wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie.

Odpowiedź na pytanie przygotowała st. specjalistka w BRU Ewa Kiziewicz; aktualizacji i uzupełnień dokonał  r.pr w BRU Aleksander Daszewski

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics