Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Polisa OC. Zobacz, przed czym nas uchroni

0
Podziel się

Rzadko zdajemy sobie sprawę, że w codziennym życiu wykonujemy czynności, które stwarzają potencjalne ryzyko wyrządzenia szkody innej osobie.

Polisa OC. Zobacz, przed czym nas uchroni
(hesa2 - Fotolia.com)
bEhgMibV

Od skutków takich nieprzewidzianych zdarzeń chroni polisa odpowiedzialności cywilnej, którą dopiero teraz, w czasach wzrostu świadomości ubezpieczeniowej, zaczynają nabywać osoby fizyczne.

Specjalnie dla Money.pl korzyści wykupienia polisy OC tłumaczy Urszula Raciborska, ekspert z PZU SA.

bEhgMibX

Polisa taka jest dobrowolna, a kupić może ją każdy. Szeroki krąg jej odbiorców jest ściśle związany z istotą tego ubezpieczenia. Zapewnia ono bezpieczeństwo w życiu prywatnym. Oznacza to, że chroni finanse ubezpieczonego w razie konieczności zapłaty odszkodowania osobie trzeciej, w celu naprawy wyrządzonej jej szkody.

Polisa OC działa w życiu prywatnym, a zatem nie obejmuje szkód wyrządzonych w pracy zarobkowej, niezależnie od formy i podstawy jej wykonywania. Polisa obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność ubezpieczonego za zachowania nadzorowanych przez niego osób np. rodziców za dzieci lub inne osoby, które z powodu stanu fizycznego lub psychicznego nie ponoszą konsekwencji gdy wyrządzą komuś szkodę.

Najczęściej z ochrony w ramach jednej polisy korzystają ubezpieczony, jego współmałżonek oraz inni bliscy, którzy razem z nim mieszkają i prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe.

Zasady ochrony i działania polisy określają ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (OWU). To na ich podstawie zawiera się umowę ubezpieczenia. OWU określają przedmiot ubezpieczenia, obowiązki stron umowy oraz ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela czyli sytuacje, w których ubezpieczenie nie działa albo trzeba rozszerzyć jego zakres o klauzule dodatkowe.

bEhgMicd

Polisa działa w miejscu zamieszkania ubezpieczonych, jak również poza nim. Jej zakres jest bardzo szeroki. Przykładowo działa w razie zdarzeń związanych z posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości, łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi, używaniem ruchomości, urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego. Chroni w razie szkód wyrządzonych przez zwierzęta domowe, a także przed szkodliwymi następstwami amatorskiego uprawiania sportu (oprócz sportów wysokiego ryzyka wskazanych w OWU), a także podczas normalnego uczestnictwa pieszego w ruchu drogowym.

Ubezpieczony może rozszerzyć ochronę z polisy ponad standardowy zakres np. o szkody powstałe poza Polską, w wynajmowanym mieszkaniu, przez psy uznawane za agresywne lub zwierzęta egzotyczne, przez konie w związku z rekreacyjnym wykorzystywaniem, czy powstałe podczas polowania.

Atrakcyjnym elementem polisy jest możliwość pokrycia, w granicach sumy gwarancyjnej**, **kosztów zapobieżenia szkodzie lub zwiększenia jej rozmiarów po wypadku ubezpieczeniowym, wynagrodzenia ekspertów w celu ustalenia okoliczności, przyczyny i rozmiaru szkody, obrony ubezpieczonego po zgłoszonym wypadku lub roszczeniami odszkodowawczymi (postępowanie cywilne, karne, pojednawcze, mediacje).

bEhgMice
Czytaj więcej w Money.pl
Polisy OC tracą ważność. Zobacz, czy twoja też Przez ostatni rok funkcjonowały dwa rodzaje polis komunikacyjnych OC.
Wirtualny policjant odzyskał 1,2 mln złotych Dzięki tzw. wirtualnemu policjantowi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykrył w 2012 r. 4,5 tys. kierowców, którzy nie mieli wykupionej obowiązkowej polisy OC.
Zmiany w OC. Zobacz, co ci grozi w 2013 r. Brak polisy OC będzie od nowego roku kosztować właściciela pojazdu niemal 7 proc. więcej niż obecnie. Od stycznia podstawowa kara za brak tego ubezpieczenia wyniesie 3,2 tys. zł.
bEhgMicy
KOMENTARZE
(0)