Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
pzu
14.01.2010 10:54

UOKiK karze PZU za niedozwolone klauzule

Ubezpieczyciel ma zapłacić 15 milionów złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PZU)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał PZU karą prawie15 milionów złotych. Według UOKiK, firma stosuje klauzule naruszające interesy konsumentów.

Na zdjęciu Andrzej Klesyk, prezes PZU.* *

O treści orzeczenia poinformowała rzeczniczka UOKiK-u Małgorzata Cieloch.

POSŁUCHAJ RZECZNICZKĘ UOKIK:

Zdaniem UOKiK umowy o ubezpieczenie autocasco zawierają postanowienia tożsame z wpisanymi do Rejestru klauzul niedozwolonych. Jedno z nich przewiduje pomniejszenie zwrotu kosztów naprawy pojazdu o podatek VAT. Takie postanowienie jest niekorzystne dla ubezpieczonego, ponieważ za poniesioną szkodę powinien otrzymać odszkodowanie w pełnym zakresie.

POSŁUCHAJ RZECZNICZKĘ UOKIK:

UOKiK zwrócił również uwagę na klauzulę mówiącą, że ubezpieczeniem AC nie są objęte pojazdy wprowadzone na teren celny Unii Europejskiej, jeśli konsument podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie.

Urząd nie kwestionuje obowiązku podania prawdziwych danych, jednak ubezpieczyciel nie sprecyzował, o jakie dokładnie dane chodzi, ani co rozumie pod pojęciem inny dokument. Tym samym przyznał sobie zbyt dużą dowolność w decydowaniu o niewypłaceniu odszkodowania.

Ponadto w umowach PZU znalazło się niezgodne z prawem postanowienie, na mocy którego składka podlegająca zwrotowi ustalana jest proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz niewykorzystanej sumy ubezpieczenia. Tymczasem według kodeksu cywilnego składka powinna być oddana proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu zawartej umowy.

O wysokości zwrotu należnej części składki nie mogą decydować żadne inne czynniki poza okresem niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Wprowadzenie dodatkowego kryterium powoduje, że przypadku rozwiązania umowy po zaistnieniu szkody konsumentowi zwracana jest mniejsza kwota niż przysługująca mu z mocy prawa.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorcę, który stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć karę finansową w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznych przychodów. W tym przypadku na Powszechny Zakład Ubezpieczeń została nałożona sankcja w wysokości blisko 15 milionów złotych.

Ustalając wysokość kary wzięto m.in. pod uwagę, że niedozwolone postanowienia znalazły się w blisko czterech milionach umów zawartych z konsumentami. To najwyższa kara przyznana przez UOKiK za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

Tagi: pzu, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, porady, ubezpieczenia, najważniejsze
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz