Ubezpieczenia na całe życie
Jest to forma ubezpieczenia ochronnego. Podstawowym celem jest ochrona na całe życie. Zadaniem jest zapewnienie ochrony finansowej osobie wskazanej w polisie na wypadek Twojej śmierci.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze?
Wybierając ubezpieczenie na całe życie zwróć uwagę:
  • Czy możesz dokupić umowy dodatkowe, które rozszerzą zakres ochrony,
  • Czy w przypadku Twojej śmierci wypłacona kwota poza sumą ubezpieczenia obejmie także udział w zyskach towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • Czy rozwiązując umowę ubezpieczenia w trakcie jej trwania otrzymasz jakieś pieniądze,
  • Czy w razie zmiany sytuacji życiowej istnieje możliwość zmiany ubezpieczenia ochronnego na np. ochronno - oszczędnościowe,
  • Jakie są wyłączenia odpowiedzialności.
Okres ubezpieczenia
Określasz tylko początek ubezpieczenia. Jesteś otoczony ochroną ubezpieczeniową do końca życia. W niektórych umowach ubezpieczyciel określa górną granicę, na ogół zaawansowanego wieku, do której obowiązuje ubezpieczenie - np. do ukończenia 85 lat, 100 lat.


Składka ubezpieczeniowa
Na wysokość składki wpływają następujące czynniki: wiek, płeć, stan zdrowia, sposób życia, zawód, suma i okres ubezpieczenia. Opłacana jest przez cały okres ubezpieczenia jednorazowo lub rocznie. Niektóre towarzystwa obligują do płacenia składki do momentu osiągnięcia określonego w umowie wieku - np. jeżeli ukończysz 65 lat przestajesz płacić składkę. Pomimo to ubezpieczenie nadal działa.

Suma ubezpieczenia
Sumę ubezpieczenia wyznaczasz sam. Może być stała lub corocznie podwyższana o kilka procent (wskaźnik indeksacji). Indeksacja nie jest obowiązkowa i ma na celu urealnienie sumy ubezpieczenia. Tym samym urealniasz wysokość przyszłego świadczenia.

Świadczenie
Wypłacane osobie wskazanej na polisie w przypadku Twojej śmierci. W niektórych towarzystwach konstrukcja ubezpieczenia na całe życie zakłada wypłatę pieniędzy bezpośrednio Tobie w przypadku, gdy dożyjesz np. 100 lat (cha! cha!)