Trwa ładowanie...
bETnvfFh
Notowania

Prawo Spadkowe – Wszystkie wiadomości

Wspólność majątkowa a dziedziczenie małżonka
14.02.2006 0:00

PORADY
 / 
Wspólność majątkowa a dziedziczenie małżonka

Pytanie: W akcie notarialnym, będącym aktem własności mieszkania, wymienieni są obydwoje rodzice. Czy po śmierci ojca jedynym właścicielem mieszkania staje się matka i może ona podarować mieszkanie...

Odpowiedzialność solidarna spadkobierców
14.02.2006 0:00

PORADY
 / 
Odpowiedzialność solidarna spadkobierców

Pytanie: Sąd wydał wyrok takiej treści - zasądza od pozwanych xyz solidarnie na rzecz ab sumę z ustawowymi odsetkami zastrzegając od pozwanych xy prawo do powołania się w toku postępowania...

Sprawa spadkowa
13.02.2006 0:00

PORADY
 / 
Sprawa spadkowa

Pytanie: Moja ciotka (siostra mojej matki, która nie żyje) zmarła w 30.03.1984 r. Przed śmiercią zamieszkiwała w Krakowie w lokalu mieszkalnym. Jak ustalić właściciela mieszkania (obecnie ktoś tam...

Czym jest zachowek?
06.02.2006 0:00

PORADY
 / 
Czym jest zachowek?

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg...

Co to jest przyjęcie spadku wprost?
30.01.2006 0:00

PORADY
 / 
Co to jest przyjęcie spadku wprost?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa spadkowego spadkobierca nabywa spadek z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. Nie jest to nabycie spadku uzależnione od złożenia jakiegoś wcześniejszego...

bETnvfFj
Testament a mieszkanie
27.01.2006 0:00

PORADY
 / 
Testament a mieszkanie

Pytanie: Przedmiotem sprawy jest mieszkanie w blokach należące w tej chwili do wspólnoty mieszkaniowej. Mieszkanie należy do mojej mamy, która oprócz mnie ma jeszcze troje dzieci. Siostra mieszka z...

Zrzeczenie się spadku
20.01.2006 0:00

PORADY
 / 
Zrzeczenie się spadku

Pytanie: Jeżeli w dziedziczeniu ustawowym składany jest wniosek o nabycie spadku, to czy w takim wniosku należy ująć to, iż jedno z rodzeństwa chce się zrzec części spadku na rzecz drugiego, czy też...

Nakaz zapłaty po śmierci dłużnika
03.01.2006 0:00

PORADY
 / 
Nakaz zapłaty po śmierci dłużnika

Pytanie: Zmarł mój dłużnik. Posiadam wystawiony przez niego weksel in blanco poręczony przez jego żonę (która żyje). Zmarły pozostawił testament, w którym wskazał spadkobierców, jednak spadkobiercy...

Zawieszenie postępowania o zmianę postanowienia o nabyciu spadku - opinia prawa
23.07.2005 0:00

PORADY
 / 
Zawieszenie postępowania o zmianę postanowienia o nabyciu spadku - opinia prawa

Zgodnie z przepisem art. 174 §1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności...

bETnvfFp
Wybudowanie domu na gruncie spadkodawcy - opinia prawna
18.06.2005 0:00

PORADY
 / 
Wybudowanie domu na gruncie spadkodawcy - opinia prawna

Wyodrębnienie własności budynku, bądź jego części (bez gruntu, na którym budynek stoi), nie jest możliwe w świetle obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 48 Kodeksu cywilnego, budynek trwale z...

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku - opinia prawna
27.05.2005 0:00

PORADY
 / 
Jakie są warunki i skutki zbycia spadku - opinia prawna

W chwili nabycia spadku przez kilka osób, stają się oni niepodzielnymi współwłaścicielami masy spadkowej, a ich prawa i obowiązki w stosunku do masy spadkowej regulowane są przepisami kodeksu...

Dział spadku i zniesienie współwłasności
16.05.2005 0:00

PORADY
 / 
Dział spadku i zniesienie współwłasności

Pytanie: Jaka jest różnica w postępowaniu o dział spadku od działu spadku połączonego z postępowaniem o zniesienie współwłasności?...

Dowód na bycie spadkobiercą - opinia prawna
14.05.2005 0:00

PORADY
 / 
Dowód na bycie spadkobiercą - opinia prawna

Zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów prawa spadkowego. Z...

bETnvfFq
Nakłady na dom będący przedmiotem spadku - opinia prawna
08.05.2005 0:00

PORADY
 / 
Nakłady na dom będący przedmiotem spadku - opinia prawna

Niniejsza opinia prawna zakłada, że domek jednorodzinny posadowiony został na gruncie, którego Pana rodzice byli właścicielami. Ponadto, kwestie związane ze sprawami spadkowymi ograniczone zostały do...

Jak skutecznie nabyć swoją część odziedziczonego spadku - opinia prawna
29.04.2005 0:00

PORADY
 / 
Jak skutecznie nabyć swoją część odziedziczonego spadku - opinia prawna

Interesy osób należących do najbliższego kręgu spadkobierców ustawowych chronione są w prawie polskim poprzez instytucję tzw. zachowku. W myśl art. 991 kodeksu cywilnego, prawo do zachowku przysługuje...

Kto dziedziczy środki z rachunku bankowego? Zapis bankowy
01.01.2005 0:00

PORADY
 / 
Kto dziedziczy środki z rachunku bankowego? Zapis bankowy

Posiadacz rachunku bankowego może wskazać w umowie z bankiem osobę, której po jego śmierci bank wypłaci pieniądze znajdujące się na tym rachunku. Jednak kwota ta nie może być wyższa niż przypadające...

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?
17.12.2004 0:00

PORADY
 / 
Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Według zasady swobody testowania spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy, by...

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?
17.12.2004 0:00

PORADY
 / 
Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Zgodnie z prawem polskim dana osoba - spadkobierca, nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (czyli z chwilą śmierci spadkodawcy). Nabycie spadku przez spadkobiercę nie jest jednak nabyciem definitywnym,...