Trwa ładowanie...
bEISUUQB
Notowania

Prawo Spadkowe – Wszystkie wiadomości

Sądowy dział spadku
17.12.2004 0:00

PORADY
 / 
Sądowy dział spadku

Jeżeli do spadku jest uprawniona więcej niż jedna osoba, to pomiędzy współspadkobiercami powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych. Trwa ona do chwili dokonania działu spadku. Uprawnionym do...

Umowny dział spadku
17.12.2004 0:00

PORADY
 / 
Umowny dział spadku

Jeżeli spadek przypadł więcej niż jednemu spadkobiercy, to od momentu śmierci spadkodawcy jego majątek staje się współwłasnością wszystkich spadkobierców w odpowiednich częściach, które są określone w...

Zrzeczenie się spadku po dziale spadku
09.12.2004 14:25

PORADY
 / 
Zrzeczenie się spadku po dziale spadku

Pytanie: Jestem właścicielką połowy nieruchomości, którą otrzymałam w wyniku działu
...

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
02.07.2004 0:00

PORADY
 / 
Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Pytanie: Czy jeśli rodzeństwo mojej mamy "zapomniało" ją podać jako jednego ze spadkobierców po śmierci babki (jej matki) - nastąpił wtedy sądowy dział spadku (testamentu nie było), to czy są teraz...

Dziedziczenie ustawowe rodzeństwa
01.07.2004 0:00

PORADY
 / 
Dziedziczenie ustawowe rodzeństwa

Pytanie: Czworo dzieci ma jednego ojca (dwoje z pierwszego małżeństwa i dwoje z drugiego). Kto jest ustawowym spadkobiercą majątku drugiej żony (która umiera jako wdowa) i kolejno jej niezamężnej,...

bEISUUQD
Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)
24.02.2004 0:00

PORADY
 / 
Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

Postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców sąd wydaje tylko na wniosek. Właściwy będzie zatem tryb postępowania nieprocesowego. Wniosek może zgłosić każda osoba, która ma w tym...

Postępowanie w sprawie o dział spadku
19.02.2004 0:00

PORADY
 / 
Postępowanie w sprawie o dział spadku

Z chwilą otwarcia spadku między współspadkobiercami powstaje wspólność majątku spadkowego. Ich sytuacja prawna regulowana jest wówczas przez przepisy dotyczące współwłasności w częściach ułamkowych,...

Odrzucenie spadku - czy nieograniczone czasowo? Jakie są jego skutki?
18.02.2004 0:00

PORADY
 / 
Odrzucenie spadku - czy nieograniczone czasowo? Jakie są jego skutki?

Jeżeli zostanie złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę, to od tego momentu traci on prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia...

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?
09.02.2004 0:00

PORADY
 / 
Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Spadkobierca, któremu przypadł spadek, może go przyjąć albo odrzucić. Brak oświadczenia w określonym terminie powoduje, że spadkodawcę traktuje się tak, jakby przyjął spadek wprost (poza wyjątkami, o...

bEISUUQJ
Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)
05.02.2004 0:00

PORADY
 / 
Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Obecnie porządek dziedziczenia w odniesieniu do gospodarstwa rolnego niczym nie różni się od dziedziczenia na zasadach ogólnych, gospodarstwo poczytuje się bowiem za integralną część spadku. Dawniej...

Pozew o zachowek
26.01.2004 14:54

PORADY
 / 
Pozew o zachowek

Pytanie: Mojej żonie i jej przyrodniej siostrze przysługuje zachowek od jedynego spadkobiercy uczynionego w testamencie przez ich ojca. Wobec niemożności porozumienia się z jedynym spadkobiercą co do...

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?
22.01.2004 0:00

PORADY
 / 
Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

Testament allograficzny jest formą zwykłego testamentu, który sporządza się w obecności osoby pełniącej określone funkcje publiczne przez złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnie z wymogami...

Jak obliczyć wysokość zachowku?
19.01.2004 0:00

PORADY
 / 
Jak obliczyć wysokość zachowku?

Prawo spadkowe wyposaża określone osoby (zstępnych, małżonka i w zasadzie rodziców spadkodawcy) w instrument, umożliwiający uzyskanie należnej im części spadku w sytuacji, gdy testator rozrządził...

bEISUUQK
Dział spadku sądowy a notarialny
16.10.2003 14:05

PORADY
 / 
Dział spadku sądowy a notarialny

Pytanie: Nabyłem spadek - część gospodarstwa rolnego po mojej Mamie. Jest w sumie 5 spadkobierców i wszyscy zgadzają się na podział spadku (postępowanie spadkowe już odbyło się). Jak lepiej podzielić...

Odrzucenie czy zrzeczenie się spadku
03.04.2002 16:48

PORADY
 / 
Odrzucenie czy zrzeczenie się spadku

Pytanie: Zmarł jeden z małżonków (małżeństwo było bezdzietne, rodzice nie żyją). Rodzeństwo zmarłego chce się zrzec swojej części spadku na rzecz pozostałej przy życiu żony brata. Jak należy to...

Prawo do zasiłku pogrzebowego
01.08.2001 16:22

PORADY
 / 
Prawo do zasiłku pogrzebowego

Pytanie: Kto i na jakiej podstawie może otrzymać świadczenie pieniężne (np. w ramach ubezpieczenia - PZU, ZUS, KRUS) po zmarłej osobie? Czy osoba, która nie poniosła kosztów związanych z pogrzebem...

Podstawy wydziedziczenia
07.12.2000 16:59

PORADY
 / 
Podstawy wydziedziczenia

Pytanie: Czy spadkodawca może "dowolnie" wydziedziczyć w testamencie spadkobiercę, który pozostaje z nim w pierwszym stopniu pokrewieństwa, a jeśli tak to na jakich warunkach ? Czy osoba...