Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fraza

"Rachunek zysków i strat - druk"

została znaleziona (272 wyników)
 • Wiadomości o funduszach > Fundusze inwestycyjne

  (...) :51 Fundusze stabilnego wzrostu odrobiły straty z bessy W kwietniu średnia funduszy stabilnego wzrostu pobiła rekord z lipca 2007 roku. 2011-04-26 17:18 Riverside liczy na zakup co najmniej jednej firmy (...)
 • Konto oszczędnościowe. Na co warto zwrócić uwagę? | Marketmoney.pl

  (...) . Dwie spowodują, że zamiast zysku na rachunku pojawi się strata. Warto pamiętać, że także inne operacje, które za pośrednictwem zwykłego ROR-u są często oferowana bezpłatnie, w przypadku kont oszczędnościowych (...)
 • O portfelu > Portfel inwestycyjny Money.pl - giełda, fundusze inwestycyjne, emerytalne, waluty, lokaty

  (...) , instrukcja obsługi [0] Proponuje dodac cos takiego jak inne zyski lub straty, gdzie dowolnie bedzie można wpisac zysk lub strate z innych inwestycji. Poza tym brakuje mi lokat typy emax plus gdzie mozna (...)
 • GALERIA: To oni tak naprawdę zarobią na ACTA

 • Pojęcia leasingowe > Wszystko o leasingu > Serwis dla firm msp.money.pl

  (...) nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku. Leasing (...)
 • POLCOLOR > Polcolorit SA (PLT) - Podsumowanie informacji o spółce > Spółki GPW > Giełda

  (...) 047 23 699 30 962 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -92 -7 716 1 634 -2 700 3 443 Zysk (strata) brutto -1 200 -9 369 508 -3 788 2 591 Zysk (strata) netto * -1 271 -8 260 507 -3 978 2 798 Aktywa (...)
 • EUROCASH > Eurocash SA (EUR) - Podsumowanie informacji o spółce > Spółki GPW > Giełda

  (...) skonsolidowane 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 297 550 2 189 219 1 764 363 1 540 627 1 648 350 Zysk (strata) z działalności (...)
 • WARFAMA > Pol-Mot Warfama SA (WFM) - Podsumowanie informacji o spółce > Spółki GPW > Giełda

  (...) -30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 205 26 814 33 118 32 005 22 987 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 015 -1 333 2 651 3 331 -6 (...)
 • Historia leasingu w Polsce > Leasing w Polsce > Wszystko o leasingu > Serwis dla firm msp.money.pl

  (...) w rachunku zysków i strat, sposobu rozliczania sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu. Niewykluczone, że wszystkie wyżej wymienione i inne kwestie są już uregulowane w tzw. dyrektywach (...)
 • Rachunek wyników klubu sportowego > Bilanse > Finanse w firmie > Finansowe > Wzory dokumentów > Money.pl

  (...) rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Skonsolidowany rachunek (...)
 • Akcje gratisowe

  (...) takiej uchwały, biegły rewident spółki wybrany do badania sprawozdania finansowego spółki albo inny biegły rewident wybrany przez radę nadzorczą bada nowy bilans i rachunek zysków i strat wraz z informacją (...)
 • Raporty okresowe

  (...) danego roku obrotowego w formie skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego, zawierającego co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat (ogólny rachunek zysków i strat oraz techniczny rachunek (...)
 • Oferta - DM BDM | Marketmoney.pl

  (...) Oferta - DM BDM | Marketmoney.pl IKE Rachunek Inwestycyjny BDM Żak BDM Daytrader BDM Daytrader bardzo niskie prowizje 0 zł otwarcie wygodne narzędzia Produkt BDM Daytrader to dobre rozwiązanie (...)
 • Metoda konsolidacji pełnej

  (...) korekty przy zastosowaniu metody konsolidacji pełnej Jeżeli w ciągu roku obrotowego zbyto udziały w jednostce zależnej, to w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazuje się: 1) wyniki działalności (...)
 • Metoda konsolidacji proporcjonalnej

  (...) współzależnej, to w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazuje się: 1) wynik działalności osiągnięty przez tę jednostkę współzależną do dnia zbycia udziałów przez jednostkę dominującą lub inną jednostkę (...)
 • Sprawozdanie finansowe

  (...) się z: 1) bilansu, 2) rachunku zysków i strat, 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Ponadto, do rocznego sprawozdania (...)
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| ... +10| 19
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy Rachunek zysków i strat - druk? Zadaj pytanie na forum o Rachunek zysków i strat - druk lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania Rachunek zysków i strat - druk